Nova verzija sajta
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 29.11.2010, 08:24
Pročitano 229 puta
Klikni za više fotografijaBrana u Zimijama
Nekoliko godina tokom jeseni i proljeća uslijed obilnih padavina kiša poraste vodostaj rijeka i dolazi na pojedinim mjestima do njihovog izlijevanja i poplava u naseljima i imanjima ljudi. Rijeka Fojnica se u protekle dvije godine izlijevala nekoliko puta iz svog korita u naselju Zimije, nizvodno udaljeno od Fojnice 7 kilometara i tako bi poplavila naselje i nanijela velike materijalne štete. Posljednji put se Fojnica izlila iz svog korita i poplavila to naselje početkom januara ove godine.

U toku su radovi na sanaciji i regulaciji korita rijeke Fojnice u naselju Zimije. Na desnoj obali rijeke se nasipa materijal kako bi se postavila riječna brana da bi spriječila izlijevanja rijeke iz njenog korita. Zaštita od kamena i pijeska je postavljena u dužini od 180 metara. U toku je finalizacija radova i uređenje terena a radove izvodi firma "TWI" Kiseljak. Tokom izvođenja ovih radova u naselju Zimije načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić je u nekoliko navrata posjetio radilište, čak je i jedan cijeli dan proveo u Zimijama uz izvođača radova i nadgledao radove.

pretraga novosti :: arhiva novosti