Nova verzija sajta
Jesenje pošumljavanje
Hazim Čukle - Utorak, 26.10.2010, 07:48
Pročitano 251 puta
Klikni za više fotografijaPošumljavanje
Organizaciona jedinica u Fojnici koja je u sastavu Šumskog Gazdinskog Preduzeća (ŠGP) Šume Središnje Bosne (ŠSB)/ Srednjobosanske Šume (SBŠ) sa sjedištem u Donjem Vakufu vodi brigu o zaštiti, uzgoju i obnavljanju svog šumskog gazdinstva. Tako se svake godine u okviru godišnjeg plana pošumljavanja tokom jeseni i proljeća zasade određene količine mladih sadnica. Ove godine na području općine Fojnica u toku je jesenje pošumljavanje goleti. Nekoliko dana radnici ŠGP ŠSB/SBŠ organizacione jedinice Fojnica rade na planiranom jesenjem pošumljavanju goleti oko Fojnice. Tridesetak radnika ove organizacione jedinice su u petak krenuli na pošumljavanje u lokalitetu Kljuć iznad Bakovića. Bili smo u društvu ovih kako rekoše neproizvodnih radnika iz kancelarija a sa njima je bio i njihov rukovodilac Besim Šarac, upravnik ove organizacione jedinice u Fojnici. Krenuli smo iz Fojnice kombibusom i đipom do Bakovića a dalje veoma lošim makadamskim putem do Ključa. Put je bio uzak a blato kako se kaže do koljena, no ni to nije moglo spriječiti ove radnike da odrade planiranu sadnju u Ključu. Nježnija polovina, radnice, su morale traktorima da se prevoze po kaljuži kroz šumu sa zlatnim jesenjim bojama.

Poslovođa sekcije Ključ Ljuban Oroz nam je kazao: "Nalazimo se na lokalitetu Ključ, uže područje Bakovićke Citonje. Zasađujemo sadnice smrče. U jesenjem pošumljavanju planiramo na nekoliko lokaliteta zasaditi oko 60 hiljada sadnica javora, jasena, smrče, duglazije pa čak i voćkarica kao naprimjer jabuka. Ovdje je već bila neproduktivna šuma bukve i hrasta, takozvani kresanac jer je u blizini naselja, tako sad ovim sadnicama se prevode u visoko ekonomske šume što će u određenom narednom periodu sigurno davati rezultate. Mislim da ćemo i ove godine svoj plan zasađivanja terena ispuniti".

Direktor odnosno upravnik ove organizacione jedinice u Fojnici Besim Šarac nam je kazao da već nekoliko dana radnici ove firme rade na pošumljavanju predjela oko Fojnice. "Imamo godišnji plan zasaditi oko 160 hiljada raznih vrsta sadnica. Tokom ovog jesenjeg dijela pošumljavanja malo nas ometaju vremenske neprilike ali se nadamo da ćemo plan ispuniti od oko 60 hiljada sadnica ove jeseni a ostalo je još od toga dvadesetak hiljada da se zasadi. Mislim da ćemo ispuniti plan ukoliko vremenski uvjeti dozvole a imamo najavu da će sa nama sutra pošumljavati sadnice i fudbaleri i rukovodstvo Fudbalskog kluba "Fojnica" iz Fojnice", za Fojnica online je kazao upravnik Organizacione jedinice Fojnica koja je u sastavu ŠGP ŠSB/SBŠ.

pretraga novosti :: arhiva novosti