Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja i nevladinih organizacija za 2011. godinu
Općina Fojnica - Utorak, 31.08.2010, 08:26
Pročitano 237 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi broj: 01-05-758/10 od 05.08.2010. godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove, općine Fojnica, raspisuje

Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja
proisteklih iz rata i nevladinih organizacija za 2011. godinu na području općine Fojnica


I


Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju udruženja proisteklih iz rata i nevladinih organizacija za 2011. godinu, na području općine Fojnica

Uz Zahtjev se navode ciljevi i namjena za koju se traže sredstva kao i obrazloženje u čemu se sastoji doprinos u unapređenju za navedena udruženja, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev za dodjelu sredstava prilaže se:

a) Rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji (Identifikacijski broj)
c) Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
d) Detaljan program rad za koji se traži sufinansiranje
e) Finansijski plan projekta / programa s izvorima prihoda i očekivanim rashodima
f) Preporuka od Nadležnih institucija o značaju programa/projekta
g) Finansijski izvještaj za sredstva dobivena od Općine Fojnica za 2010.godinu

Pri razmatranju Zahtjeva vrjednovat će se:

a) Značaj programskih aktivnosti za koje se traže sredstva
b) Značaj institucije i dati doprinos u dosadašnjem radu
c) Dosadašnja podrška entitetskih i drugih ministarstava
d) Do sada dobijene nagrade i priznanja u BiH
e) Interes javnosti za program rada.

II


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2011.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poskove, ulica Bosanska 99, 71270 Fojnica.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja odnosno do 15.09.2010.godine.

Pomoćnik načelnika
Službe za opću upravu, društvene djelatnosti,
civilnu zaštitu i zajedničke poslove
Josip Markota

Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih kulturi (PDF, 62 kb)
www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti