Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih sportu za 2011. godinu
Općina Fojnica - Utorak, 31.08.2010, 08:19
Pročitano 285 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih sportu broj: 01-05-758/10 od 05.08.2010. godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove, općine Fojnica, raspisuje

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih sportu


I


Raspisuje se javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namjenjenih sportu za 2011.godinu.

II


Nosioci sportskih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji organizacije, udruge ili kluba
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan za narednu godinu
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih za prethodnu godinu
- bilanca uspjeha kluba ili udruge u prethodnoj godini, ovjerena kopija
- podaci o dosadašnjem sudjelovanju na domaćoj i međunarodnoj sceni

Posebni kriteriji:

- rang, te sustav natjecanja u kojem klub redovno sudjeluje
- postignuti sportski rezultat kluba i pojedinca u klubu na službenim natjecanjima uz potvrdu granskog saveza koji je organizirao natjecanje
- masovnost (broj sekcija i registriranih aktivnih članova kluba)
- kvalitet kandidiranih projekata
- doprinos reprezentativnim selekcijama u BiH (uspjesi na međunarodnom takmičenju)
- postignuti klupski i pojedinačni rezultati na državnim prvenstvima, balkanskim igrama, mediteranskim igrama, europskim prvenstvima i svjetskim natjecanjima
- podaci o licenciranim stručnim sportskim djelatnicima u klubu

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta za 2011. godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poskove, ulica Bosanska 99, 71270 Fojnica.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja odnosno do 15.09.2010.godine.

Pomoćnik načelnika
Službe za opću upravu, društvene djelatnosti,
civilnu zaštitu i zajedničke poslove
Josip Markota

Pravilnik o raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih sportu (PDF, 64 kb)
www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti