Nova verzija sajta
Zakazana 17. sjednica Općinskog vijeća
Snežana Rajić - Četvrtak, 05.08.2010, 07:19
Pročitano 280 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće

Broj: 01-05-758/10
Fojnica, 28. srpanj 2010

Vijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Temeljem članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica sazivam XVII. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica. Sjednica će se održati 5, kolovoza/avgusta 2010. godine /četvrtak/ u dvorani hotela «Reumal» u Fojnici sa početkom u 9,15 sati.

Za sjednicu Vijeća predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVI. sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
2. Informacija o zbivanju 25.07. 2010. godine povodom odigravanja utakmice nogometnih klubova Željezničar i Sarajevo,
3. Vijećnička pitanja,
4. Program rada Općinskog načelnika za 2010. godinu,
5. Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna za period: 01.01. do 31.03. 2010. godine - nastavak,
6. Izvješće o poslovanju u 2009. godini JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
7. Izvješće o dosadašnjem radu povjerenstva za praćenje i poštivanje Etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine Fojnica,
8. Izvješće o dosadašnjem radu povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge,
9. Informacija povjerenstva za društvene djelatnosti o planu raspodjele sredstava za sport, kulturu i udruženja/udruge za 2010. godinu,
10. Izvješće o realizaciji komponente Upravljanje općinom i preuzimanje odgovornosti za I kvartal 2010. godine,
11. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava:
a) namijenjenih sportu
b) namijenjenih kulturi
12. Prijedlog Kriterija za rangiranje projekata,
13. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora/ravnatelja JU za predškolski odgoj i obrazovanje djece Fojnica,
15. Informacija povjerenstva za Statut i propise u svezi zahtjeva Čohadžić Senada za preispitivanje Odluke o izmjeni dijela Regulacijskog plana općine na dijelu parcele k.č. 516/1 i 407,
16. Imenovanje člana Nadzornog odbora i člana Skupštine „Aquareumal“-a ispred Općinskog vijeća Fojnica uz suglasnost svih političkih stranaka,
17. Zahtjev AU-AURUM d.o.o. Jajce i „NEMETAL_COMERC“ d.o.o. Kiseljak o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine zlata,
18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju šetališne staze.

S poštovanjem,
Vinko Protuđer
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti