Nova verzija sajta
Koševina na Pogorelici
Hazim Čukle - Srijeda, 28.07.2010, 16:31
Pročitano 292 puta
Klikni za više fotografijaPogorelica
Na Pogorelicu 18 kilometara udaljenu od Fojnice se stiže asfaltnom trakom preko Bakovića, Gojevića i Dusine a onda oko 4 kilometra dosta dobrim makadamskim putem i eto vas u vazdušnoj banji. Smještena na oko 1100 metara nadmorske visine pored prekrasnih pejzaža i predjela pašnjaka i livada okruženih stogodišnjom bukovom šunom Pogorelica je privlačno mjesto za planinare, lovce, sportaše, sakupljače ljekobilja i šumskih plodova. Tu se pored nekoliko vikendica nalaze i dva doma, planinarski PD "Pogorelice" iz Kiseljaka i Lovači dom od LD "Divokoza" iz Fojnice, oba su vikendom otvorena za posjetioce a može se tu boraviti i ostalim danima uz dogovor sa domarima. Za Pogorelicu je vezana i još jedna zanimljivost, svako će vam kazati u Fojnici da je od davnina poznat fojnički krompir ali onom sa Pogorelice nema ravnog u BiH a i šire. Rekoše nam da je tu zdrava hrana sto posto jer nema zagađivača, zemlju đubre stajskim đubrivom i ne koriste nikakve zaštitna hemijska sredstva protiv krompirove zlatice i plamenjače. U drugoj polovini mjeseca jula je vrijeme kada se na Pogorelici kosi trava, isto tako zdrava hrana za stoku, jer kažu da od tog sijena krave i ovce daju više i ukusnije mlijeka nego od sijena iz drugih dijelova naselja Dusine.

Domaćini su nam kazali da je sad lahko kositi i kupiti sijeno uz pomoć mehanizacije, jedino im malo glavobolje zadaje ovo promjenjljivo vrijeme kada često naleti pljusak kiše i pokvari planove kupljenja sijena. Nekad su, i to nam rekoše na Pogorelici, danima kosili ručno sa kosom travu pa tu su bile mobe kosaca i kupilica sijena a danas većinom mehanizacijom. U blizini "kiseljačkog" doma smo zatekli jednu mobu kupljenja sijena. Na imanju Mustafe Salčinovića 50 godišnjeg nezaposlenog demobilisanog vojnika iz naselja Dusina kako
se mašinom kupi i presuje sijeno, kako rekoše "balirkom". Za jedan dan sa "balirkom" se može pokupiti veća površina njiva, oko 1000 bala sijena. Ovako je lakše raditi, pakovati, transportovati i složiti sijeno u štale. Težina jedne bale je od 15 do 17 kg.

pretraga novosti :: arhiva novosti