Nova verzija sajta
Građani za prva tri mjeseca ove godine duguju oko 20 000 KM
Hazim Čukle - Četvrtak, 29.04.2010, 16:14
Pročitano 182 puta
Klikni za više fotografijaSpisak dužnika
Javno komunalno preduzeće "Šćona" Fojnica je nakon uvida u dugovanja za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području općine Fojnica na stambenim jedinicama na ulaze u zgradu postavila spisak stanara kućnog savjeta i imena stanara koji su uplatili obaveze i koji ih duguju. Građani to dijelom podržavaju a jednim dijelom negoduju.

Po riječima direktora JKP "Šćona" Fojnica Abasa Nišića iznos dugovanja je oko 20 hiljada KM i dodaje: "Vlada SBK je donijela 12. oktobra 2009. godine Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Pošto taj zakon nije bio primjenjivan u nekoliko općina SBK Skupština SBK donosi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Zatim je Općinsko vijeće Fojnica na svojoj redovnoj sjednici u prošloj godini donijelo odluku o prinudnom upravitelju zgrade za sve etažne vlasnike koji nisu sklopili ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sa JKP "Šćona" Fojnica. Za prinudnog upravitelja je imenovana JKP "Šćona" Fojnica.

Na osnovu ove odluke JKP "Šćona" Fojnica je prinuđena da izvrši obaveze koje su joj naložene. Organizovali smo sastanke sa stanarima u sva tri posljednja mjeseca prošle godine i upoznali ih o primjeni navedenog zakona i ove odluke pri čemu smo se dogovorili da primjena istog počinje od 1. januara ove godine.

Mnogi stanari su vršili redovne uplate a i sami su insistirali da to čine i njihovi susjedi kako bi se od prikupljenih sredstava vršile opravke na zgradama. Onima koji nisu izmirili obaveze smo uputili opomenu. Za prva tri mjeseca ove godine građani duguju po našoj evidenciji oko 20 hiljada KM za naknade korištenja upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području općine Fojnica".

pretraga novosti :: arhiva novosti