Nova verzija sajta
Kardinal Vinko Puljić posjetio Zavod "Bakovići"
Hazim Čukle - Utorak, 16.02.2010, 17:25
Pročitano 183 puta
Klikni za više fotografijaKardinal Puljić u Fojnici
U nedjelju je u posjetu Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" Fojnica stigla delegacija na čelu sa kardinalom Vinkom Puljićem. Pored kardinala Vinka Puljića u posjeti Zavodu "Bakovići" Fojnica su bili i Bosiljko Rajić, ravnatelj Biskupske konferencije BiH, Stipan Radić ravnatelj Humanitarne kartativne organizacije "Kruh sv. Ante" Sarajevo i fra Pero Brkić, ravnatelj Vrhbosanske nadbiskupije. Prilikom posjete Zavodu "Bakovići" Fojnica visoki gosti su se sreli sa ravnateljicom zavoda dr Nadom Sušić Sijerčić.

Prilikom ove posjete ravnatelj Karitasa Biskupske konferencije BiH Bosiljko Rajić nam je kazao: "Ova godina je proglašena od strane Evropske unije godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Karitas se evo priključuje ovoj akciji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti i na različit način on sudjeluje u svojim programima. Papa Benedikt 16. danas posjećuje neke socijalne centre u Rimu i tom prigodom će govoriti korisnicima Karitasovih usluga i volonterima. Na temelju te papine posjete kao primjer dao je svim biskupima u cijeloj Evropi da posjete neke slične centre u svojim biskupijama. Mi danas posjećujemo neke te centre kao što je jutros bila posjeta Staračkom domu u Nedžarićima, evo i ovdje u Zavodu "Bakovići" u Fojnici i danas popodne ćemo posjetiti jedno sirotište kojeg vode časne sestre "Malog Isusa" u Sarajevu. Ova posjeta je na neki način doprinos kao jedan simboličan znak ove akcije borbe protiv siromaštva i socijalnog isključenja".

Prilikom posjete ove delegacije Zavodu "Bakovići" je uručena i donacija od Karitasa Vrhbosanske Nadbiskupije a koja se sastoji od higijenskih potrepština, ulja, brašna i šećera. Nakon toga za korisnike katoličke vjeroispovjesti kardinal Vinko Puljić je u sali restorana Zavoda "Bakovići" služio misu.

pretraga novosti :: arhiva novosti