Nova verzija sajta
Komisija za procjenu nastalih šteta krenula sa obilaskom terena
Hazim Čukle - Utorak, 26.01.2010, 16:04
Pročitano 205 puta
Klikni za više fotografijaSelvedina Kurta
Nakon prestanka padavina i povlačenja rijeka koje su se izlile iz svojih korita na području općine Fojnica i saniranja najugroženijih mjesta usljed poplava, odrona i klizišta prikupljeni su zahtjevi za procjenu nastalih šteta. Formirana je i komisija od strane načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića od pet članova koju čine predsjednik komisije Selvedina Kurta građevinski inspektor, kao i članovi: Josip Markota šef Službe za civilnu zaštitu, Mato Knežević koordinator rada sa MZ općine Fojnica, Bilsen Memija predstavnik JKP "Šćona" Fojnica i Jasmina Huseinbašić komunalni inspektor.

Od predsjednice komisije Selvedine Kurta smo saznali: "Nakon što smo prikupili zahtjeve za procjenu nastalih šteta, ima ih 35, komisija kreće u obilazak terena. Ako bude potrebno komisija če organizirati i stručne komisije za određene stručne procjene određenih šteta. Nakon obilaska terena, komisija će sačiniti izvještaj i predložiti prioritete u sanaciji šteta. Na nekim terenima je već urađena sanacija a na nekim je ona u toku".

pretraga novosti :: arhiva novosti