Nova verzija sajta
Žene na čelu u zavodima Bakovići i Drin
Hazim Čukle - Četvrtak, 29.10.2009, 17:50
Pročitano 900 puta
Na području općine Fojnica postoje i rade dva zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica/osoba "Bakovići" u Bakovićima i "Drin" Fojnica. Nedavno je došlo do promjene i imenovanja novih direktora ova dva zavoda. Imenovanje su izvršili Upravni odbori ova dva zavoda uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH. U zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" u Bakovićima na mjesto direktora zavoda imenovana je dr Nada Sušić Sijarčić koja je bila uposlenica JU Dom zdravlja Fojnica kao ljekar i spoljni saradnik u ovom zavodu.

Klikni za više fotografijadr Nada Sušić Sijarčić
Prilikom naše posjete zavodu "Bakovići" nova direktorica nam je kazala: "Na novoj funkciji i novom radnom mjestu ništa mi nije novo jer sam 13 godina bila spoljni saradnik ovog zavoda. U ovom zavodu živi i boravi 373 korisnika osoba sa duševnim smetnjama (hronični psihijatrijski bolesnici) i osobe sa posebnim potrebama (mentalna retardacija) o kojima brine 113 uposlenika. Po samom imenovanju pristupili smo poboljšanju organizaciono tehničkih uvjeta na nivou zavoda, kao i na izradi internih akata, odnosno pravilnika sistematizacije radnih mjesta na nivou zavoda "Bakovići" u Bakovićima. U toku je revizija poslovanja zavoda "Bakovići". Nastavljena je realizacija plana rada zavoda za 2009. godinu. Izvršena su i imenovanja voditelja službi zbog bolje kordinacije i funkcionisanja rada zavoda "Bakovići". Što se tiče problematike i planova prioritet nam je rješavanje centralnog grijanja. Na kraju bih zahvalila svim dosadašnjim i novim donatorima na podršci koju pružaju ovom zavodu i nadamo se i dalje uspješnoj saradnji za dobrobit korisnika i ove kuće".

Klikni za više fotografijadr Samiha Hodžić
Upravni odbor zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin" Fojnica na mjesto direktora uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH je imenovao za novog direktora ovog zavoda dr Samihu Elmasbegović Hodžić iz Fojnice. Nova direktorica zavoda "Drin" Fojnica Samiha Elmasbegović Hodžić je od 1992. godine doktor na rukovodećim mjestima i ima dobro iskustvo koje joj kako kaže u značajnoj mjeri može pomoći u njenom radu na novoj funkciji direktora zavoda "Drin" Fojnica.

"U zavodu "Din" Fojnica živi i boravi 520 korisnika srednje i teške retardacije, psihijatrijskih pacijenata i forenzički slučajevi. O njima se brine 200 radnika ovog zavoda. Prvi put mi je da radim u ustanovi ovg tipa i to je za mene novo iskustvo a ujedno i veliki izazov. Naša zemlja je u tranziciji i nailazi na mnoge prepreke i probleme koji se najprije kao po običaju odraze na socijalno ugroženu populaciju stanovništva. Prvi zadatak koji smo uradili je izrada pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u ovoj ustanovi i formiranje stručnog i rukovodnog menadžmenta koji zajedno sa upravom i resornim ministarstvom ima zadaću da rad ovog zavoda uskladi sa zakonskim propisima. To se prevashodno odnosi na što kvalitetniju uslugu prema našem korisniku koji je i do sada u socijalnom segmentu donekle zadovoljavajuću ocjenu ali u oblasti zdravstvene zaštite korisnika taj stepen mora bit podignut na veći nivo. To podrazumijeva kvalitetniji aganžman stručnih kadrova zavoda "Drin" Fojnica. Prioritet je rješavanje kapaciteta smještaja. Smještajni kapaciteti su nam prenatrpani što potvrđuje podatak da ga realno posjedujemo za oko 250 kreveta, a naše brojno stanje korisnika je dvostruko veće. To posebno postaje problem kada znamo koliko su velike potrebe za smještajem jer veliki broj korisnika čeka na smještaj u zavodima i taj broj stalno raste. Nadamo se dobroj saradnji sa dosadašnjim i novim donatorima koji su pomagali i pomažu, daju podršku zavodu "Drin" za kvalitetniji i bolji život korisnika ove ustanove", za Fojnica online je kazala direktorica dr Samiha Elmasbegović Hodžić.

pretraga novosti :: arhiva novosti