Nova verzija sajta
Planirano zasaditi više od 60 hiljada raznih sadnica
Hazim Čukle - Četvrtak, 29.10.2009, 16:15
Pročitano 289 puta
Klikni za više fotografijaPošumljavanje
"Šumarija Fojnica" koja je u satavu ŠPD - ŠGP - Šume Središnje Bosne Donji Vakuf najozbiljnije vodi brigu o zaštiti i obnavljanju svog šumskog gazdinstva. Tako se u "Šumariji Fojnica" svakog proljeća i jeseni obavlja pošumljavanje goleti i zasađivanje velikog broja raznih mladih sadnica, pa je tako i ove jeseni na području općine Fojnica u toku pošumljavanje goleti.

Referent za uzgoj i zaštitu šuma "Šumarije Fojnica" Zijad Ahmetak koji vodi ovu akciju pošumljavanja na području općine Fojnica nam je kazao: "U toku ovog jesenjeg pošumljavanja goleti na području općine Fojnica planiramo zasaditi nešto više od 60 hiljada raznih mladih sadnica starosti od 2 do 4 godine. Planiramo da zasadimo 45,5 hljada sadnica smrče, 6 hiljada sadnica bijelog bora, 5 hiljada bijelog jasena, 1,5 hiljada sadnica duglazije i 3,5 hiljade sadnica ariša. Do sada smo zasadili nešto više od polovine predviđenih sadnica jer nas je omeo snijeg koji je napadao i loši vremenski uslovi. Nadamo se da ćemo u skorije vrijeme zasaditi i ostali dio mladih sadnica. Pošumljavanje je vršeno na lokalitetima u nekoliko gospodarskih jedinica, kao što su gospodarska jedinica Zahor Jasikovica, Busovača Dio i Pogorelica Gareži. Sadnice su iz "Rasadnika" Busovača a pošumljavanje su izvodili radnici "Šumarije Fojnica", sezonska radna snaga i čllanovi Omladinskog Centra "Stella" Fojnica".

pretraga novosti :: arhiva novosti