Nova verzija sajta
Novi vlasnik musafirhane Omer Karahmet za početak ulaže 100.000 KM
Hazim Čukle - Četvrtak, 08.10.2009, 17:09
Pročitano 198 puta
Klikni za više fotografijaOtpočeli radovi
Ovih dana je započela rehabilitacija i restauracija musafirhane u Fojnici, povijesnog spomenika koji je proglašen nacionalnim spomenikom BiH. Ovaj kulturno historijski spomenik koji se nalazi u današnjoj Bosanskoj ulici uz riječicu Šćonu na putu koji vodi od Fojnice prema Prokoškom jezeru u Atik mahali bio je i u bivšoj Jugoslaviji zaštićeni nacionalni spomenik od 1950. godine kada se musafirhana stavlja pod zaštitu države i upisuje u Registar nepokretnih spomenika kulture Zavoda za zaštitu spomenika kulture tadašnje Narodne Republike BiH. Odlukom komiisije za očuvanje nacionalnih spomenika je u aprilu 2008. godine musafirhana u Fojnici proglašena je nacionalnim spomenikom BiH. Štitili je oni ili ovi malo je od toga bilo fajde, ona je i dalje iz godine u godinu sve više propadala. Donji dijelovi zida objekta su napadnuti vlagom bili skroz oronuli, vidljive su bile pukotine po zidovima, fasada je skoro sva otpala, krov prokišnjavao, podovi i plafoni propadali, avlija zarastala u korov. Zbog toga što je bila vlasništvo više vlasnika ona je propadala. Smještena u najstarijem dijelu Fojnice u Atik mahali privlačila je pažnju prolaznika i turista samo za slikanje, fotografiranje i sažaljevanje jer je bilo vidno da se ništa ne radi na spašavanju od propadanja. Teško je govoriti o vremenu njenog nastajanja i građenja jer se nigdje ne nalaze tačni podaci gradnje musafirhane. U pisanim izvorima se navodi da je musafirhana nastala u prvoj polovici 19. vijeka, vjerovatno po tome budući da su je sagradili braća Mehmed aga, Muhamed aga i Mahmut aga Salihagić i koji su bili ili sinovi ili unuci Salih age Iskrića koji je kako se navodi kao aga sudjelovao u Dubičkom ratu od 1788. do 1791. godine gdje je i odlikovan čelenkom, koju kako se kaže ova porodica i danas čuva.

Ovih dana je musafirhana promijenila svog izvornog vlasnika kupoprodajnim ugovorom kojim je musafirhanu kupila firma Privredno društvo "Karadrvo" Fojnica. Iz razgovora sa novim vlasnikom musafirhane direktorom firme "Karadrvo" Omerom Karahmetom iz Fojnice se može zaključiti da je isti spreman rehabilitirati i restaurirati je da bude autentična onoj kada je bila u svojoj svrsi i namjeni. Poznato je da su ovakvi objekti služili musafirima (gostima putnicima) koji su tu tri dana mogli boraviti, odmoriti, obaviti neke poslove, konačiti i imati smještaj i za sebe i svog konja. Omer Karahmet će u startu uložiti u restauraciju ovog objekta oko 100 hiljada KM, a novi vlasnik objekta se nada da će i FBiH osigurati određeni dio sredstava za pravne, naučne, tehničke i finansijske mjere za zaštitu i rehabilitaciju ovog nacionalnog spomenika. Zasigurno je za pohvalu odlučnost ovog čovjeka da spasi i zaštiti ovaj spomenik kulture. Saznajemo da i sam ima dosta iskustva kod restauracije kulturno historijskih spomenika, njegova firma je radila na obnavljanju i restauraciji kulturno historijskih spomenika kao što su: Stari most u Mostaru, Aladža džamija u Foći, a trenutno izvodi radove na izgradnji džamije Ferhadije u Banjoj Luci. Prilikom naše posjete ovom objektu novi vlasnik musafirhane Omer Karahmet je bio u društvu predstavnika Zavoda za očuvanje nacionalnih spomenika.

pretraga novosti :: arhiva novosti