Nova verzija sajta
Gosti iz Engleske i predstavnici "Sumero" u posjeti Zavodu Bakovići
Hazim Čukle - Petak, 02.10.2009, 16:36
Pročitano 263 puta
Klikni za više fotografijaGosti u Zavodu
SUMERO - Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH radi na jačanju i umrežavanju organizacija za pomoć osobama s intelektalnim teškoćama i ostvaruje prava njihovih korisnika. Savez SUMERO je ove godine pokrenuo kampanju javnog zagovaranja za uvođenje sistema servisa socijalne podrške u zakonsku legislativu u BiH. U sklopu ove kampanje čiji je projekt podržala Američka ambasada u Sarajevu je u srijedu upriličena posjeta zavodu "Bakovići" u kojoj su bili predstavnici SUMERO sa gostima stručnjacima iz engleske organizacije NSK Trust koji će u BiH boraviti do nedjelje. Predstavnici SUMERO sa članicama su prošle godine imali studijsku posjetu Engleskoj zahvaljujući partnerskoj organizaciji iz Nottinghama Nottinghamshire Healthc NHS Trust. Cilj ove posjete je bio dobiti nova saznanja i informacije o Evropskim sistemima socijalne zaštite za osobe sa intelektualnim teškoćama i prenijeti ih u BiH a po uzoru na sistem u Engleskoj. Veoma važan segment ove kampanje je i posjeta stručnjaka iz Engleske koji borave u BiH a tokom te posjete SUMERO će organizirati konferenciju "Servisi podrške za osobe sa intelektualnim teškoćama u Engleskoj" kojoj će prisustvovai stručnjaci iz NHS Trusta za lokalne organizacije, domaće organizacije i predstavnici vlasti. Ovo predavanje se održava u subotu u hotelu "Evropa" u Sarajevu. Stručnjaci iz Engleske su nakon upoznavanja o radu i životu korisnika Zavoda za mentalno invalidna lica "Bakovići" iz Bakovića općina Fojnica obišli u pratnji domaćina prostore zavoda i nedavno otvoreno naselje pilot projekta socijalnog stanovanja u Gojevićima općina Fojnica.

"Cilj nam je bio razmjena iskustava i da gosti iz Engleske vide naš način rada sa osobama sa intelektualnim teškoćama", kazala nam je vođa ove grupe predstavnika SUMERO i stručnjaka iz Engleske socijalna radnica Sabina Čano.

pretraga novosti :: arhiva novosti