Nova verzija sajta
Mjesne zajednice utvrdile probleme koje treba prioritetno rješavati
Misija OSCE u BiH kancelarija Travnik - Srijeda, 30.09.2009, 23:07
Pročitano 301 puta
Klikni za više fotografijaZbor u MZ Pločari
U periodu juli – septembar 2009. godine općina Fojnica je preko svog koordinatora za mjesne zajednice a zajedno sa predsjednicima MZa i Misijom OSCE a u BiH, Ured u Travniku uspjela okončati drugu fazu projeka Angažman u zajednici.

Naime, nakon proljetnih aktivnosti na pružanju raznih vidova edukacije i upoznavanja Predsjednika MZa i članova savjeta o njihovim ulogama i odgovornostima u sistemu funkcioniranja mjesne samouprave, prešlo se na proces identifikacije i verifikacije problema po MZa. Tako je u pomenutom periodu održano sedam zborova građana u MZa Dusina, Gojevići, Bakovići, Ostružnica, Šćitovo, Pločari i Prokos. U MZ Pridola nije održan zbor građana. Na ovim skupovima utvrđena je lista od ukupno 21 problem koji po mišljenju mještana sa terena zahtjeva prioritetno rješavanje. Svi problemi su dodatno elaborirani kroz obrazac o projektnom prijedlogu uz priložene fotografije.

Nakon ovih aktivnosti predstoji razmatranje liste problema na zajedničkim sastancima Predsjednika MZa sa općinskim vlastima, javnim preduzećima i domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama s ciljem traženja načina rješavanja istih. Predviđa se također da će se i Općinsko vijeće upoznati sa listom problema te moguće donijeti i određeni zaklučak po tom pitanju.

Nadalje, evidentana je i spremnost samih mještana po MZa općine Fojnica da svojim angažamanom kako finansijski tako i društveno korisnim radom doprinesu rješavanju problema.

Identifikacija problema
(Fojnica 22.09.2009)


Šćitovo/Smajlovići

1. Neriješen sustav kanalizacije i i zgradnje septičke jame na lokaciji Smajlovića
2. Nedovršen asfaltni put od glavne prometnice do naselja Bare
3. Neuređeno korito rijeke Fojnice koja prolazi kroz mjesna područja

Prokos

1. Nepostojanje MZ prostorija
2. Neredovno zimsko održavanje puta Tovarište Barakovići

Ostružnica

1. Nepostojanje trotoara za pješake na regionalnoj cesti
2. Neasfaltiran put Zapoda Regionalni put
3. Propusti na regionalnoj cesti gotovo začepljeni

Pločari

1. Ne postojanje izvora za vodovod, mogućnost spajanja na regionalni vodovod
2. Ne uređenost korita rijeke, nepostojanje potpornog zida
3. Nepostojanje asfalta na putu Pločari Polje - Oglavak na tri lokacije u dužini od 300 m

Bakovići

1. Lokalni vodovod ima azbestne cijevi cc 500 m i voda koju koristi MZ je nezdrava
2. Nedovršen sportski centar Ranica kao prijetnja građanima
3. Nepostojanje asfaltnog puta

Gojevići

1. Nepostojanje javne rasvjete u naselju Lužine i Luke
2. Nepostojanje asfaltiranog ceste u naselju Gojevići kao i dijela puta Gojevići - Otigašće
3. Objekat ambulante u sastavu ured MZ

Dusina

1. Nepostojanje potpornih zidova na putu Fojnica Dusina (moguće urušavanje)
2. Propusti Dusina

Pridola

1. Odron na Pristupnom putu za MZ Pridolu
2. Ne adekvatno napajanje električnom energijom (drveni stupovi)

pretraga novosti :: arhiva novosti