Nova verzija sajta
Budžet / proračun općine Fojnica za 2009. godinu
Dženita Žolja-Topalović - Utorak, 26.05.2009, 16:13
Pročitano 203 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za privredu, finansije i budžet

Broj 01-14-227/2009
Fojnica 25.02.2009 godine

Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine Fojnica, na prijedlog načelnika Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 25.03.2009. godine, utvrdilo je:

Budžet / proračun općine Fojnica
za period od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine


pretraga novosti :: arhiva novosti