Nova verzija sajta
Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj ordinaciji i u državnoj ustanovi?
Hazim Čukle - Petak, 27.03.2009, 14:43
Pročitano 137 puta
Klikni za više fotografijaAdila Mekić
"Kvalitetan ljekad kad ode iz državne zdravstvene ustanove otvori svoju privatnu zdravstvenu ustanovu, sebi širi veći i kvalitetniji posao i zdravstvene usluge, a u državnoj ustanovi oslobađa prostor za mlađe ljekare i one koji dolaze", Željko Glušac (stolar).

"Trebalo bi svakako zabraniti da ljekar radi i u državnoj i privatnoj zdravstvenoj ustanovi, s tim da budu adekvatno nagrađeni odnosno plaćeni. Zakon im dopušta takav rad na dva mjesta, uredu, ali da svaki koji to radi ugovor o djelu da bude u skladu sa zakonom i da izmiruju svoje obaveze prema državi", Selvedina Kurta (službenik).

"Trebalo bi da privatna zdravstvena praksa nije na štetu državne prakse, tako reći da svoj rad ne zloupotrebljavaju kako neki rade, kad su na poslu u državnoj zdravstvenoj ustanovi upućuju pacijente u privatnu praksu", Alen Cvjetković (volonter).

"Moje mišljenje da bi to trebalo zabraniti jer nije ista kvaliteta zdravstvenih usluga kad se ide u državnu zdravstvenu ustanovu i privatnu zdravstvenu ustanovu. Trebali bi ljekari da svoj posao rade profesionalno i da se ne narušava državna zdravstvena služba, jednostavno da se pridržavaju ljekarske etike i Hipokratove zakletve", Mato Knežević (referent za obnovu).

"Ne bi trebalo to zabraniti. Samo i u državnom i privatnom sektoru zdravstva ljekari se u potpunosti posvete svom poslu. Kad je ljekar izvanredno stručan zašto da to svoje znanje ne koristi i u privatnim zdravstvenim ustanovama", Almir Pubović (fotograf).

"Ako ljekar radi u državnoj zdravstvenoj ustanovi ne bi trebalo da taj posao radi i privatno, i obratno. Ne može on istu kvalitetnu i adekvatnu mecinsku pomoć pružiti na dva mjesta. Naravno doktori nam trebaju, ali ako je stručnjak neki od ljekara u svom poslu treba ga brate adekvatno nagraditi i neće imati potrebe da radi privatno", Adila Mekić (kuharica).

Posjetitelji Fojnica online mogu učestvovati u online anketi sa istim pitanjem ovdje.

pretraga novosti :: arhiva novosti