Nova verzija sajta
Zakazana 4. sjednica Općinskog vijeća
Dženita Žolja-Topalović - Utorak, 24.03.2009, 20:49
Pročitano 163 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće

Broj: 01-05-230/09
Fojnica, 17.03.2009.

Vijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Temeljem članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica sazivam IV. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica. Sjednica će se održati dana 25, ožujka/marta 2009. godine /srijeda/ u dvorani hotela «Reumal» u Fojnici sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu Vijeća predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa III. sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
2. Vijećnička pitanja,
3. Razmatranje obavijesti o problemima u pružanju zdravstvene zaštite J.U. Dom zdravlja Fojnica,
4. Razmatranje molbe o zbrinjavanju uposlenika J.U. za predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica,
5. Prijedlog Odluke o prestanku mandata izabranom članu tijela vlasti,
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana povjerenstva/komisije za prigovore, predstavke i prijedloge,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana povjerenstva/komisije za prigovore, predstavke i prijedloge,
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u Općinskom javnom pravobraniteljstvu Kiseljak,
9. Izvješće o radu Općinskog vijeća za 2008. godinu,
10. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 2009. godinu,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva/komisije za planiranje razvoja Općine Fojnica (CDPC),
12. Izvršenje proračuna/budžeta za period: 01.01. do 31.12.2008. godine,
13. Prijedlog proračuna/budžeta za period: 01.01. do 31.12.2009. godine,
14. Suglasnost na Odluku o visini naknade članovima Nadzornog odbora J.K.P. «Šćona» d.o.o. Fojnica,
15. Suglasnost na Poslovnik o radu Nadzornog odbora J.K.P. «Šćona» d.o.o. Fojnica,
16. Prijedlog Odluke o plinskom sustavu,
17. Prijedlog Odluke o uvjetima isporuke i uporabe plina iz plinskog sustava.

S poštovanjem,
Vinko Protuđer, graf. ing.
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti