Nova verzija sajta
Izabran fojnički suvenir
Hazim Čukle - Petak, 06.03.2009, 13:56
Pročitano 296 puta
Klikni za više fotografijaFojnički suvenir
Jučer je u sali hotela "Reumal" u Fojnici u organizaciji Fondacije "Mozaik" iz Sarajeva, a u okviru historijsko - kulturnog projekta "Tragovima Bosanskog kraljevstva" izabran fojnički suvenir. Projekat "Tragovima Bosanskog kraljevstva" će trajati 30 mjeseci do konca 2010. godine a obuhvača uređenje srednjovjekovnih građevina u deset gradova Srednje Bosne. To su: Zenica, Maglaj, Fojnica, Kakanja, Visoko, Vareš, Travnik, Donji Vakuf, Jajce i Tešanj. Pored izbora suvenira radi se na otvaranju info punktova, etno zbirki, obnavljanja starih građevina na lokacijama pomenutih gradova i snimanju promotivnog filma. Za izbor suvenira Fojnice raspisan je natječaj koncem prošle godine i trajao je do početka marta ove godine.

Na natječaj za izbor suvenira Fojnice pristiglo je sedam prijedloga. Komisija je uz prisustvo predstavnika fondacije "Mozaik" izabrala tri rada suvenira. Najbolji je prijedlog suvenira Franjevačkog samostana u Fojnici na čelu sa autorom gvardijanom fra Mirkom Majdandžićem za suvenir sa grbovnikom. Drugo mjesto je pripalo Miletu Belojici za suvenir "Fojton" i treće autoru Ibri Karahmetu za suvenir "Triton". Nagrade su za prvo mjesto 1500 KM, drugo 1000 KM i treće mjesto 500 KM.

Promocija fojničkog suvenira, uručivanje nagrada i otvaranje ureda info punkta planirano je za kraj aprila ove godine.

pretraga novosti :: arhiva novosti