Nova verzija sajta
Čišćenje krošnji stabala platana
Hazim Čukle - Četvrtak, 15.01.2009, 14:09
Pročitano 144 puta
Klikni za više fotografijaČišćenje krošnje platana
Mada bi ova slika više ličila da je vrijeme proljeća koju smo zabilježili prvog dana posljednjeg decembarskog vikenda u ulici Mehmeda Spahe u Fojnici ispred zgrade budućeg sjedišta općine Fojnica smo okom kamere zabilježili čišćenje krošnji stabala platana. Radove su izvodili radnici JKP "Ščona" Fojnica, koji su motornom pilom rezali stare i suhe grane na krošnji stabla platana jer su neke od tih suhih grana bile opasnost da uslijed jakog vjetra ili većeg snijega povrijede nekog od prolaznika, a i otvorio se bolji vidik sa pogledom prema hotelu "Reumal" i Franjevačkom samostanu.

pretraga novosti :: arhiva novosti