Nova verzija sajta
Anketa: Šta je po Vama najvažnije uraditi na poboljšanju usluga lokalne uprave
Dženita Žolja-Topalović - Četvrtak, 29.05.2008, 19:53
Pročitano 185 puta
Općina FojnicaU cilju unapređenja rada općinske administracije, a u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti (GAP), u narednom periodu je planirana realizacija nekih od ispod navedenih projekata. Kako bi odabrali projekte po prioritetima građana, molimo vas da uzmete učešće u Fojnica online anketi ovdje.

Planirani projekti:

1. Reinženjering procesa
(Unapređenje interne općinske procedure kroz reinžinjering procesa. Poboljšan sistem pružanja usluga građanima)

2. Unapređenje unutrašnje komunikacije
(Kreiranje i primjena strategije interne komunikacije. Unapređenje redovne radne procedure i iskorištenje ograničenih resursa)

3. Unapređenje kapaciteta za potrebe razmjene matičnih podataka
(Unapređenje IT sistema u općini za potrebe razmjene matičnih podataka sa drugim općinama)

4. Skeniranje dokumenata i digitalizacija, razvoj elektronske biblioteke
(Stvaranje pretpostavki za potpuno elektronsko kancelarijsko poslovanje. Ustrojena elektronska arhiva i biblioteka)

5. Elektronsko izdavanje dozvola
(Automatizacija i modernizacija procesa izdavanja građevinskih dozvola. Skraćeno vrijeme izdavanja dozvola, unapređena kvaliteta usluga i efikasnost osoblja)

Zahvaljujemo na učešću u anketi

pretraga novosti :: arhiva novosti