Nova verzija sajta
Internet pristup dostupan na teritoriji općine Fojnica (osvježeno 02.02.2011)
mir5ad - Utorak, 05.02.2008, 19:52
Pročitano 136 puta
Fojnica onlineŠta je ADSL?

ADSL (eng. Asymetric Digital Subscriber Line, asimetrična digitalna pretplatnička linija) je jedna od tehnologija xDSL, koja omogućuje pristup Internetu kroz postojeću pristupnu telefonsku mrežu. Posjeduje sposobnost prijenosa podataka brzinama mnogostruko većim od brzina koje danas omogućavaju analogni modemi (Dial-up pristup).

Prednosti korištenja ADSL-a

- pristup Internetu korištenjem infrastrukture koja se koristi i za pristupnu telefonsku mrežu;
- istovremeno korištenje Interneta i obavljanje razgovora kroz jednu telefonsku liniju;
- aktivna konekcija bez tarifiranja vremena trajanja konekcije (za razliku od povremenih konekcija koja se ostvaruje korištenjem analognih modema);
- surfanje Internetom bez tarifiranja telefonskih impulsa (za razliku od konekcije koja se ostvaruje putem analogne ili ISDN linije);
- prijenos podataka brzinama download-a koje su petnaest do dvadeset puta veće od brzina koje danas omogućavaju analogni modemi.

Bežićni pristup Internetu

Bežićni pristup Internetu mogućava pristup Internetu bez posjedovanja telefonske linije. Brzina pristupa je mnogo veća od brzina koje danas omogućavaju analogni modemi. Za pristup je potrebna i vidljivost odašiljača davatelja ove usluge, kao i dodatna oprema za bežićni pristup. Ova usluga omogućava fizičku neovisnost tj. Internetu možete pristupiti u čitavoj zoni koju signalom pokriva Vaš davatelj usluge.

Dial-up pristup Internetu putem komutirane linije (analogne ili ISDN linije)

Putem komutirane linije (dial-up) omogućen je pristup Internetu brzinama 33.6 KBps (V.34), 56KBps (V.90 standard) za analogne, te 64 i 128 KBps za ISDN digitalne telefonske veze. Za korištenje ISDN 128 KBps obračun se vrši po modelu osnovna cijena nekog paketa x 2.

Internet pristup dostupan na teritoriji općine Fojnica

Opis i cjenovnik usluga Internet pristupa dostupnih na na teritoriji općine Fojnica možete pogledati ovdje (PDF, 74kb).

Napomena: PDF dokument osvježen 02.02.2011.

pretraga novosti :: arhiva novosti