Nova verzija sajta
Nabavka ogrijevnog drveta za penzionere
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 28.01.2008, 20:33
Pročitano 233 puta
Klikni za više fotografijaGužva za upis ogrijeva
Kod penzionera Fojnice, već je postala tradicija da početkom kalendarske godine otpočnu sa nabavkom ogrijevnog drveta preko svog udruženja. Tako je i ovih dana u toku upis penzionera u Udruženje penzionera Fojnice za nabavku ogrijevnog drveta na kredit od deset rata. Od predsjednika Udruženja penzionera Fojnica Fadila Buharalije smo saznali da ovo udruženje za svoje članove vrši upis drva na kredit od deset rata.

"Naše Udruženje penzionera Fojnica u Fojnici broji 1050 svojih članova. Veliki je interes naših članova za nabavku ogrijevnog drveta na ovaj način što pokazuje i taj podatak da se u prva dva dana od kako smo počeli sa upisom, prijavilo 449 naših članova penzionera. Upisujemo samo članove Udruženja, a oni koji to nisu upisujemo ih u Udruženje. Jedan penzioner može da upiše najviše 6 metara kubnih ogrijevnog bukovog drveta. Cijena jednog metra kubnog bukovog drveta je 48 KM plus PDV plus prevoz. Prilikom upisa drva penzioneri su dužni donijeti sa sobom ček od penzije. Zbog velikog interesovanja penzionera - članova ovog udruženja upis drva na kredit ćemo vršiti do osmog februara ove godine", kaže predsjednik Buharalija.

pretraga novosti :: arhiva novosti