Nova verzija sajta
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Hazim Čukle - Utorak, 06.11.2007, 13:47
Pročitano 187 puta
Klikni za više fotografijaPraktični rad
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" iz Bakovića, općina Fojnica, već nekoliko godina ima dobru saradnju sa Univerzitetom u Tuzli, posebno sa Edukacijsko - rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Tako je ovih dana u ovaj Zavod u Bakovićima stigla grupa od deset studenata četvrte godine Edukacijsko - rehabilitacijkog fakulteta ovg Unuiverziteta iz Tuzle. Sa ovom grupom studenata Edukacijko - rehabilitacijskog fakulteta (nekadašnji naziv defektolog) je vođa grupe asistent Fadil Imširović, koji je kazao da već šest godina tradicionalno traje saradnja ovog fakulteta sa Zavodom "Bakovići" iz Bakovića i da su uslovi idealni za rad, gdje imaju smještaj i ishranu. Jedna od studenata iz ove grupe Edina Delić nam je kazala: "Stigli smo ovdje da radimo vježbe i upitnike sa korisnicima ove ustanove. Došli smo da vidimo kako se radi sa njima i njihov način života, jedno iskustvo, koju tehniku bi mi mogli primjeniti". Njenim riječima se pridružio i njen kolega student Branimir Miličević i dodao: "Problem je sa zapošljavanjem ovih ljudi sa posebnim potrebama, potrebni su zavodi otvorenog tipa i da ovi ljudi imaju ista prava ako i svi mi".

pretraga novosti :: arhiva novosti