Nova verzija sajta
Velikim dijelom sami brinu za svoju zimnicu
Hazim Čukle - Utorak, 02.10.2007, 20:37
Pročitano 113 puta
Klikni za više fotografijaVađenje krompira
U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" iz Bakovića u Fojnici boravi 360 korisnika ovog zavoda, a o kojima brine 106 uposlenika zavoda. Već nekoliko godina uposlenici sa korisnicima zavoda velikim dijelom se brinu o svojoj zimnici. Unajmljujući njive od mještana Bakovića i drugih okolnih naselja, uposlenici sa korisnicima zavoda zasiju velike količine povrća. Po riječima ravnatelja Zavoda "Bakovići" Ive Markije: "…unajmljivanje ovih njiva od mještana Bakovića dobro dođe i mještanima i nama. Mi nemamo svojih njiva, a mještanima pomognemo da one ne zarastu u korov i šumu. Uposlenici zajedno rade sa korisnicima zavoda, a korisnicima to dođe kao i radna terapija. Nedavno smo iskoristivši lijepo vrijeme radili na vađenju krompira. Urod je bio dosta dobar, izvadili smo oko 18 tona konzumnog krompira i oko dvije tone crvenog luka".

pretraga novosti :: arhiva novosti