Nova verzija sajta
Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama
Hazim Čukle - Utorak, 28.08.2007, 15:48
Pročitano 258 puta
Klikni za više fotografijaRijeka Borovnica
Srijeda, 08.08. - U organizaciji ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka SBK/KSB-a i u saradnji sa firmom "Kara – drvo" d.o.o. Fojnica u sali područne škole O.Š. "Muhsin Rizvić" na Tovarištu MZ Prokos je održana javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE Grablje na riječići Borovnici u MZ Prokos. Ovoj javnoj raspravi pored predstavnika ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka SBK / KSB-a Dragana Šafradina, investitora firme "Kara – drvo" Fojnica Omera Karahmeta, zastupnika investitora po pitanju dobijanja okolišne dozvole Dragana Matić javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici općine Fojnica, kao i predstavnici ED "Fojnica", PD "Vranica" , LD "Divokoza", UG "Triton", UG SR "Fojnica", predstavnici MZ Prokos i stotinjak građana MZ Prokos. Ovo je druga javna rasprava koja se vodi na području općine Fojnica a u povodu zahtjeva o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE na lokalitetu Grablje a na riječici Borovnici. Na području općine Fojnica do sada je izgrađeno pet MHE dvije na riječici Jezernici MHE Mujakovići i Jezernica, kao i MHE Majdan i Botun na riječici Kozici i MHE Pogledala na riječici Borovnici. Nakon što je predstavnik investitora iznio elaborat o gradnji te druge MHE Grablje na riječici Borovnici, otvorila se burna rasprava na tu temu. Mještani MZ Prokos su ogorčeni na dosadašnje investitore dvije MHE na području njihove MZ Prokos jer po riječima građana nisu ispunili ni 70% onoga što je u projektu dogovoreno. Tako mještanin MZ Prokos Uzeir Merdžanić tvrdi: "Biološki minimum nije ispoštovan. Niko nije iz MZ Prokos tu zaposlen, to je možda jedino interes pojedinca, a interese naše MZ niko ne štiti". Predstavnik UG "Triton" Emir Memija je upitao predstavnike ministarstva i investitora dali je preče imat vodu ili električnu energiju i dodao da je ovaj elaborat za gradnju MHE Grablje samo kopiran, nije urađen profesionalno. "U dosadašnjim gradnjama MHE uništen je eko sistem. Gradnja ove MHE Grablje na riječici Borovnici velikim dijelom ulazi u treću zonu rejona zaštićenog spomenika prirode Prokoškog jezera, gdje nije dozvoljena takva gradnja. Nelogično je da općina ima 1% od te koncesije. U drugim općinama je to bolje riješeno, kao u općini Konjic", kazao je Memija. Predstavnik UG SR "Fojnica" Džemail Durić je kazao: "Mi smo na UO našeg udruženja donijeli energičnu odluku protiv ikakvih gradnja MHE na području općine Fojnice, a iz razloga ugrožavanja ribljeg fonda u rijekama. Mislim da bi OV Fojnice trebalo donijet elaborat o tome i taj problem razmatrati i donijeti stav dali su nam MHE potrebne ili ne da se nađe konačno riješenje". Predstavnik PD "Vranica" Fojnica Eduard Jukić - Slađo je bio ogorčen na dosadašnje urađeno uništavanjem prirode gradnjom MHE, i istakao da je jedina grana prosperiteta razvoja općine Fojnice turizam. "Naš interes, općine Fojnica se ne gleda. Imamo niz negativnosti uzroka gradnje MHE na području općine Fojnica. Stav Nevladinih organizacija je protiv izgradnje i peticija protiv izgradnje MHE na području općine Fojnica", rekao je Jukić. Predsjednik savjeta MZ Prokos Sulejman Ramić je iznio stav građana MZ Prokos i tom prilikom kazao da su građani MZ Prokos protiv bilo kakve izgradnje MHE na području ove MZ Prokos, nakon čega su se prisutni u sali škole razišli i napustili salu škole na Tovarištu. Obišli smo sadašnju MHE Pogledala na riječici Borovnici i mjesto gdje bi trebao biti vodozahvat nove MHE Grablje, kao i dosadašnje izgrađene MHE na riječici Jezernici i s pravom se može tvrditi da su nezadovoljni i oni koji su protiv ovakvog načina gradnje MHE na području općine Fojnica 100% u pravu jer je vodostaj riječica daleko spod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera.

Hazim Čukle, 28.08.2007

pretraga novosti :: arhiva novosti