Nova verzija sajta
Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Fojnica
Hazim Čukle - Četvrtak, 28.06.2007, 17:21
Pročitano 300 puta
Klikni za više fotografijaSjednica OV Fojnica
Srijeda, 27.06. - U konferencijskoj sali hotela "Reumal" u Fojnici je održana 15. redovna sjednica OV Fojnica. Na ovoj sjednici OV Fojnica vijećnici su donijeli između ostalog i slijedeće odluke. Usvojen je izvještaj o poslovanju JU "Ljekarna – apoteka" Fojnica za 2006. godinu, sa procjenom za 2007. godinu. Usvojen je zaključak o radu JU "Dom zdravlja" Fojnica za 2006. godinu. Vijećnici su usvojili prijedlog odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacijskog plana užeg urbanog područja Fojnice. Usvojena je odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana Sportsko – rekreacionog centra "Pridolci". Usvojen je zaključak o saglasnosti na projekt SERDA – e i općina/partnera na protokol o međusobnoj saradnji. Donesen je prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za preispitivanje važnosti odluke o prometu. Usvojen je prijedlog riješenja o uvrđivanju općeg interesa. Na inicijativu vjećnika Naima Softića usvojena je povišica vijećničkih paušala sa sadašnjih 150 na 200 KM, nakon što se uradi rebalans općinskog budžeta. Usvojena je i inicijativa vijećnika Naima Softića o uvođenju devetogodišnjeg osnovnog školovanja i obraćanje Vladi SBK / KSB za razdvajanje O.Š. "Muhsin Rizvić" u Fojnici. Na ovoj sjednici dnevnom redu je dodana i 15. tačka dnevnog reda oko izmjene u nazivu Udruženja građana Hrvatski taekwondo klub "Krepo Kenan". Donesena je odluka kojom se zadužuje predsjednik OV Fojnica i načelnik općine Fojnica da u roku od 15 dana sazovu prošireni kolegij po razmatranju ove tačke dnevnog reda kako bi se razmotrila i detaljno pripremila ta tačka dnevnog reda.

Hazim Čukle, 28.06.2007

pretraga novosti :: arhiva novosti