Nova verzija sajta
Zakazana XV sjednica Općinskog vijeća
mir5ad - Utorak, 26.06.2007, 13:56
Pročitano 220 puta
Općina FojnicaBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA FOJNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01- 05 – 440/07
Fojnica, 20, lipnja 2007. godine

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Temeljem članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica sazivam XV. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica. Sjednica će se održati dana 27. lipnja 2007. godine /srijeda/ u dvorani hotela "Reumal" u Fojnici sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIII. sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIV. sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
3. Vijećnička pitanja,
4. Izvješće o poslovanju JU Ljekarne-Apoteke Fojnica za 2006. godinu sa procjenom za 2007. godinu,
5. Izvješće o radu JU Dom zdravlja Fojnica za 2006. godinu,
6. Izvješće o radu JU Zavod "Drin" Fojnica za 2006. godinu,
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacijskog plana užeg urbanog područja Fojnice,
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana športsko rekreacijskog centra "Pridolci",
9. Zaključak o suglasnosti na projekt SERDA-e i općina/partnera na Protokol o međusobnoj suradnji,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za preispitivanje važnosti Odluke o prometu,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za davanje stručnog mišljenja,
12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju općeg interesa,
13. Inicijativa vijećnika Naima Soiftića za povišicu vijećničkih paušala,
14. Inicijativa vijećnika Naima Soiftića za uvođenje devetogodišnjeg školovanja i obraćanje Vladi SBK/KSB za razdvajanje O.Š. "Muhsin Rizvić".

(Napomena: Materijal za točku 4. dobili ste u materijalima za XIV. sjednicu Vijeća)

S poštovanjem,
Vinko Protuđer, graf. ing.
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti