Nova verzija sajta
Promocija knjige „Druga strana života“
Hazim Čukle - Srijeda, 06.06.2007, 14:30
Pročitano 254 puta
Klikni za više fotografijaPromocija u Bakovićima
Ponedjeljak, 04.06. - Danas je u prostorijama Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Bakovići" iz Bakovića održana promocija drugog objavljenog i dopunjenog izdanja monografije "Druga strana života, poteškoće u učenju djece s cerebralnom paralizom" autora dr Emire Švraka. Promotori ove knjige su bili mr. pedagoških nauka Berka Klinčić i dipl. ecc. Haris Čaušević, direktor organizacije "Svjetlo". Ovo je drugo i dopunjeno izdanje sa sedam poglavlja. Sedmo poglavlje "Iskustva iz prakse u tretmanu multiplih oštećenja" sadrži sedam naslova od kojih je pet novih: "Istorija fizioterapije cerebralne paralize", "Primjena Frenkelovih vježbi u tretmanu multiplih oštećenja", "Okupaciona terapija dječije cerebralne paralize", "Muzikoterapija" i "Metod - Vođeno učenje". Na ovoj promociji knjige "Druga strana života" govorili su promotori i autor. Završnu riječ je dao ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" iz Bakovića Ivo Markija.

Hazim Čukle, 06.06.2007

pretraga novosti :: arhiva novosti