Nova verzija sajta
Zakazana XIV sjednica Općinskog vijeća
mir5ad - Ponedjeljak, 14.05.2007, 15:22
Pročitano 102 puta
Općina FojnicaBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA FOJNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01- 05 –332/07
Fojnica, 10, svibnja 2007. godine

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Temeljem članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica sazivam nastavak XIII. sjednice i XIV. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica. Nastavak XIII. i XIV. sjednica će se održati dana 16, svibnja 2007. godine /srijeda/ u dvorani hotela "Reumal" u Fojnici sa početkom u 9,00 sati.

Za XIV. sjednicu Vijeća predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata vijećnici Viktoriji Kaurinović Nenadić,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje uvjeta obnašanja sezonskim obrtom proizvodnje drvnog uglja,
4. Informacija Policijske stanice Fojnica za 2006. godinu i sigurnosna procjena za 2007. godinu,
5. Izvješće o radu v.d. direktora i Nadzornog odbora u razdoblju V/06 do III/07 godine u "Šipad-Vranica" Fojnica,
6. Izvješće o poslovanju JU Ljekarne-Apoteke Fojnica za 2006. godinu sa procjenom za 2007. godinu,
7. Izvješće o radu J.P. "Veterinarska stanica Fojnica" d.o.o. Fojnica za 2006. godinu,
8. Izvješće o radu sa dopunom za 2006. godinu i planom rada za 2007. godinu JU za predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica,
9. Izvješće o radu Centra za medicinsku rehabilitaciju "Fojnica" za 2006. godinu sa planom rada za 2007. godinu,
10. Izvješće o radu za 2006. godinu sa programom rada Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići,
11. Financijsko izvješće za 2006. godinu i plan rada OIK/OIP-a za 2007. godinu

(Napomena: Materijal bez dopune za točku 6. dobili ste u materijalima za XI. sjednicu Vijeća)

S poštovanjem,
Vinko Protuđer, graf. ing.
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti