Nova verzija sajta
Prva sjednica Općinskog vijeća u 2007. godini
Nasir Selimović - Srijeda, 24.01.2007, 13:24
Pročitano 224 puta
Općina FojnicaUtorak, 22.01. - Sjednica Općinskog vijeća Fojnica

DNEVNI RED

1) Usvajanje izvoda iz zapisnika sa X sjednice Općinskog vijeća Fojnica
2) Vijećnička pitanja
3) Izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.01. – 30.09. 2006.
4) Nacrt okvirnog budžeta Općine Fojnica za period 2007 – 2009. godina
5) Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Fojnica za period 01.01 – 31.03. 2007.
6) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene isporučene vode
7) Izvještaj o radusa finansijskim i planom rada za 2007. godinu JU za perdškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica
8) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu
9) Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz općinskog bužeta za finansiranje aktivnosti SERDA – e

Najviše pažnje vijećnika ali i javnosti pobudila je 6. tačka; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene isporučene vode. Razumljivo je da svako povećanje cijena nailazi na negativni odjek u javnosti i da bilo kakvo obrazloženje ne dopire do uha onih na koje se ono odnosi. Međutim da bi se u potpunosti kompetentno moglo raspravljati razlozima koji su uticali da se Upravni odbor JZP Šćona odluči na ovako nepopularnu mjeru i da za nju traži saglasnost od Općinskog vijeća, treba znati slijedeće:

a) gradnja vodovodnog sistema Požarna – Fojnica počela je krajem osamdesetih godina prošlog vijeka zbog nemogućnosti podmirivanja grada Fojnice sa postojećeg izvorišta "Bježanija". Tada je urađeno kaptiranje izvorišta Požarna, cjevovod u dužini od 3,5 km i rasteretna komora Tovarište. Uporedo sa ovim aktivnostima vršene su obimne pripreme za izgradnju pogona za flaširanje viška vode.

b) Prvih poratnih godina Općinsko vijeće Fojnica odlučuje se za nastavak gradnje započetog vodovoda kreditnim sredstvima Svjetske banke pod izuzetno povoljnim uslovima; 0,75% kamata, grejs period 8 godina uz dodatnih 30 godina vraćanja kredita. Ukupno zaduženje iznosilo je 2.433.271 dolara, s tim da se od navedene cifre vraća 79% ili 1.922.284 dolara. Kreditnim sredstvima realizovani su slijedeći radovi:

- tender dokumentacije za radove,
- projektna dokumentacija za vodovodni sistem Fojnica
- izgradnja vodovodnog sistema Fojnica (6 km cjevovoda, rasteretna komora Luke, te bazen 1500 m3
- izgradnja vodovoda Bakovići I faza
- operativni nadzori nad navedenim radovima

c) realizacija povrata kredita planirana je iz cijene isporučene vode uz povećanje broja korisnika kroz širenje distributivne mreže nizvodno od Fojnice. Nesreća je što smo u međuvremenu imali obrnut proces, odnosno, smanjenje broja, posebno, većih potrošača; kasarna Trošnik, Vranica, Sport – Form, Reumal (koristi vlastito izvorište)

d) cijena vode u 1996. godini iznosila je 0,30 KM i za proteklih 11 godina samo je 2001. godine izvršeno povećanje za 0,08 KM. Za račun čuvanja socijalnog mira većinu sredstava u periodu od 1998 – 2006. godine, kamate na glavnicu u grejs periodu plaćala je Općina Fojnica u iznosu od 14 hiljada dolara godišnje. Međutim u situaciji kada je pored kamata, dospjela obaveza vraćanja i glavnice, sasvim je normalno, uprkos negativnim odjecima, da se teret raspodijeli i na potrošače. Sigurno da bi puno manje polemike bilo da je tokom svih ovih godina vršeno postepeno povećanje cijena vode. Ali i sa ovim povećanjem, Fojnica ima jeftiniju vodu od skoro svih okolnih općina, koje pored većih cijena imaju i konstantnu redukciju u snabdijevanju stanovništva (Kiseljak 0,75 KM). Povećanje cijene isporučene vode sa postojećih 0,38 KM na 0,67 KM trenutno je jedino rješenje, dok se ne proširi broj korisnika (gradnja regionalnog vodovoda Fojnica – Kiseljak, realizacija projekta flaširanja) ili ne obezbijedi djelimično subvencioniranje ugroženih kategorija stanovništva sredstvima općinskog budžeta. Sva ostala rješenja vode u finansijski ambis JKP Šćonu ili Općinu Fojnicu.

Nasir Selimović, 22.01.2007

Linkovi:
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti