Nova verzija sajta
Književna zaklada/fondacija «Fra Grgo Martić» - Natječaji 2006
Dženita Žolja-Topalović - Petak, 27.10.2006, 16:30
Pročitano 317 puta
Fra Grga MartićKnjiževna zaklada/fondacija "Fra Grgo Martić", čiji je osnivač "Stanić group" - Svjetlan Stanić, raspisuje
N A T J E Č A J
za godišnju književnu nagradu "Fra Grgo Martić"


Članak 1.

Književnu nagradu "Fra Grgo Martić" utemeljila je istoimena
Zaklada/Fondacija, s ciljem poticanja književnog stvaralaštva, te poboljšanja
materijalnog položaja književnih stvaralaca.

Članak 2.

Književna nagrada "Fra Grgo Martić" dodjeljuje se jednom godišnje, i to
za: 1) najbolju zbirku poezije, 2) najbolju knjigu proze (roman, priče/novele,
putopisi), 3) najbolju zbirku poezije (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili
knjigu 4) najbolju knjigu proze (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu,
i 5) kraći književni rad (bilo kojeg žanra) ili književnu studiju inspirirane likom i
djelom fra Grge Martića.

Sve nagrade dodjeljivat će se za dosad neobjavljena djela (rukopise). U
kategoriji 3. i 4. pravo sudjelovanja imaju književnici do 35 godina starosti.

Članak 3.

Radovi se primaju do 30. travnja/aprila 2007. godine. Objavljivanje
rezultata bit će obavljeno na završnoj manifestaciji, koja će biti upriličena na
godišnjicu smrti fra Grge Martića, 30. kolovoza/augusta 2007. godine u
Kreševu.

Članak 4.

Na osnovi odluke Upravnog odbora, iznosi nagrada za 2007. godinu su
sljedeći: za nagrade pod brojem 1. i 2. po 7.000 KM, za nagrade pod brojem 3. i
4. po 1.000 KM, a za nagradu pod brojem pet 2.000 KM.

U iznos Nagrade ugrađen je i honorar za objavljivanje knjige.

Članak 5.

Autori nagrađenih rukopisa obvezuju se na ustupanje prava na prvo
objavljivanje nagrađenih djela, a Književna fondacija/zaklada obvezuje se na
objavljivanje djela u roku od šest mjeseci od objavljivanja rezultata natječaja.
Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, kojeg će imenovati Upravni odbor
Zaklade/Fondacije.

Članak 6.

Pravo natjecanja za Književnu nagradu "Fra Grgo Martić" imaju svi
državljani Bosne i Hercegovine, izuzev članova žirija i njihovih obitelji.
Rukopisi moraju biti napisani na nekom od jezika naroda Bosne i
Hercegovine.

Članak 7.

Natječaj je anoniman. Rukopisi se šalju pod šifrom. Šifra mora biti čitko
ispisana na vanjskoj strani omotnice u kojoj se rukopis šalje, kao i na prvoj
stranici rukopisa na kojoj treba stajati i naznaka u kojoj kategoriji se autor
natječe.

Uz rukopis se prilaže i zapečaćena kuverta, na čijoj vanjskoj strani
također mora biti ispisana šifra, a u kuverti priloženi adresa, telefon, kopija
osobne iskaznice (lične karte) autora i kratke bio-bibliografske biljeske. U
omotnici mora biti i CD s kompletnim rukopisom knjige. Kuverte s podacima o
autorima otvaraju se komisijski, u prisutnosti svih članova Ocjenjivačkog suda,
nakon što Ocjenjivački sud donese odluku o nagrađenim rukopisima.

Članak 8.

Radovi se šalju na adresu:

Književna Zaklada/Fondacija "Fra Grgo Martić"
Polje bb (Zgrada "Boreasa")
71260 Kreševo, Bosna i Hercegovina
s naznakom: za Književnu nagradu "Fra Grgo Martić"


Na osnovi članka 5. Statuta, Književna fondacija/zaklada "Fra Grgo
Martić", čiji je osnivač "Stanić group" - Svjetlan Stanić, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendije


Članak 1.

Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2006./2007. Pravo na
natjecanje za stipendiju imaju svi studenti IV. godine dodiplomskog
studija književnosti, bez obzira na kojem sveučilištu studiraju, koji nisu
stariji od 26 godina, ne primaju drugu stipendiju, te da su prijavljeni na
području jedne od općina Kreševo, Fojnica i Kiseljak.

Članak 2.

Prijave se vrjednuju u skladu s uspjehom u studiju.

Članak 3.

Zaklada/Fondacija dodjeljuje jednu godišnju stipendiju, koja iznosi 2400
KM.

Članak 4.

Uz prijavu je potrebno je priložiti: 1) potvrdu fakulteta o upisu 4. godine
studija, 2) fotokopiju indexa, 3) potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena u
prethodnoj akademskoj godini 4) kratku biografiju s okvirnim planovima
o nastavku akademske karijere (bavljenje znanstvenim radom,
zapošljavanje i sl.). Kandidat treba priložiti i druge dokaze (o znanstvenostručnim
radovima, o nagradama) koji mogu utjecati na izbor stipendista.

Članak 5.

Prijavu za natječaj, zajedno s navedenim dokumentima i brojem telefona,
treba poslati na adresu: Zaklada/Fondacija "Fra Grgo Martić", Polje bb,
71260 Kreševo (Zgrada "Boreasa") ili je osobno dostaviti na navedenu
adresu.

Članak 6.

Rok za podnošenje prijave je 15. XI. 2006. godine. Nepravodobne i
nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Članak 7.

O rezultatu natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana
od dana isteka roka za prijavu. Kandidati nezadovoljni odlukom imaju
pravo prigovora Upravnom odboru Zaklade/Fondacije u roku od osam
dana od primitka obavijesti.

Članak 8.

Stipendist i Zaklada/Fondacija zaključuju ugovor o međusobnim pravima
i obvezama.

Članak 9.

Odluku o izboru stipendista donosi Upravni odbor Fondacije/Zaklade.


Predsjednik
Upravnog odbora Zaklade/Fondacije
Anto Stanić

Dženita Žolja-Topalović, dipl.ing.inf., 27.10.2006

Linkovi:
Natječaj za godišnju književnu nagradu "Fra Grgo Martić" (PDF)
Natječaj za dodjelu stipendije "Fra Grgo Martić" (PDF)
www.fragrgomartic.com
pretraga novosti :: arhiva novosti