Nova verzija sajta
Kako riješiti status Zavoda Drin i Bakovići
Hazim Čukle - Srijeda, 14.06.2006, 15:48
Pročitano 169 puta
U Zavodu, 29.05.2006Ponedjeljak, 29.05. - Ovih dana su u Fojnici dva zavoda za mentalno invalidna lica "Drin" i "Bakovići" posjetili predsjednik Skupštine SBK-a Mirko Batiniić, podpredsjednik Skupštine SBK-a Refik Poparić, sa predsjednicima klubova političkih partija u Skupštini SBK-a, kako bi sagledali pravo stanje u ovim ustanovama, te te u razgovoru sa menadžmentima ovih zavoda oko najboljeg i najlakšeg zakonskog rješenja za ove dvije ustanove. Kao što je poznato Vlada SBK-a na nedavno održanoj sjednici nije usvojila Prijedlog zakona o preuzimanju prava osnivača nad zavodima za mentalno invalidna lica "Drin" Fojnica i "Bakovići" iz Bakovića, i osnivanju jednog zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Fojnica" iz Fojnice. Dogovoreno je da se inicijativa za rješenje statusa ova dva zavoda "Drin" i "Bakovići" uputi na Skupštinu SBK-a. Tokom mjeseca juna Skupština SBK-a bi trebala na prijedlog Vlade SBK-a da se izjasni o statusu ova dva fojnička zavoda za mentalno invalidna lica. Poznato je da su ova dva zavoda "Drin" i "Bakovići" do proteklog rata bili jedna ustanova. Iako je Vlada SBK-a na svojoj sjednici predlagala da se ova dva fojnička zavoda spoje u jednu ustanovu na kantonalnom nivou, takav prijedlog nije dobio potrebnu podršku Skupštine SBK-a. Nakon što su sagledali stanje u oba zavoda, svi su se složili, kako bi ove institucije trebale biti od federalnog značaja, i da bi takav prijedlog trebao dobiti podršku od poslanika u Skupštini SBK-a. Direktori "Drina" Kadira Pašić - Mehmedagić i ,,Bakovića" Ivo Markija su se složili u želji da budu u nadležnosti Vlade FBIH-e. Prvi put je bilo govora o rješavanju međusobnih odnosa dva fojnička zavoda, i njihove nekadašnje zajedničke imovine. Direktorica Kadira Pašić - Mehmedagić je istakla da je nužnost sporazum oko diobenog bilansa, jer zavod "Drin" danas koristi samo trećinu nekadašnje imovine. Uvjerena sam da se sporazum može postići na obostrano zadovoljstvo, ja sam svojih 37 godina života i rada ugradila u jedinstvenu ustanovu. Direktor zavoda "Bakovići" Ivo Markija je kazao da takve zahtjeve smatra nepravednim, jer se radi o državnoj imovini, pa tako ne vidim razloga i potrebe da država sama prema sebi vrši diobeni bilans. "Mada nemamo ništa protiv ako se nadležne institucije izjasne da je potrebno vršiti međusobno poravnanje", kaže Markija.

Hazim Čukle, 06.06.2006
(Preuzeto iz Dnevnog Avaza.)

Linkovi:
Fotografije iz Zavoda (29.05.2006)
O istoj temi: Zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica/osoba u Fojnici
Web stranica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
pretraga novosti :: arhiva novosti