Nova verzija sajta
Općine C BiH za Europu
mir5ad - Srijeda, 22.02.2006, 21:15
Pročitano 221 puta
NVO AlternativeNVO Forum žena Alternative Kakanj, na području općina Busovača, Fojnica, Kakanj i Kreševo implementira projekat pod nazivom «Općine C BiH za Europu» (PPP). Projekt finansira Europska Komisija, a vrijednost projekta je 76. 074 EUR.

Projekt će se realizovati u narednih 12 mjeseci kroz edukaciju i informisanje vijećnika Općinskih Vijeća gore navedenih općina (48 vijećnika i 16 aktivista NVO).

Cilj projekta je razvoj informisanja i angažovanje lokalnog civilnog društva i njihovog najboljeg učešća u dizajniranju politika u pomenutim općinama.

U sklopu projekta planirane su radionice, radio emisije, javni sastanci sa građanima, printanje brošura, plakata i dopisnica te izrada web site-a putem kojeg će vijećnici iz 4 općine komunicirati.

Partneri na realizaciji Projekta su: E-net centar pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, NVO Independent Zenica, Udruženje privrednika Busovača i Fojnica.

Zadovoljstvo nam je informisati Vas i javnost o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji ovog projekta. Do sada smo uspostavili kontakte sa Načelnicima i Predsjedavajućim Općinskih Vijeća, kao i vijećnicima, odnosno političkim partijama koje participiraju u OV u navedenim općinama. Svi su izrazili svoju spremnost na suradnju i njihovo učešće u realizaciji projekta.

Izvršene su sve pripremne aktivnosti potrebne za uspješno realizovanje projekta: angažovanje potrebnog osoblja, tehnička opremljenost, potpisivanje ugovora sa partnerima.

U narednom periodu Planirane su konkretne aktivnosti i uključivanje vijećnika i NVO aktivista u realizaciju projekta.

Projekt «Općine C BiH za Europu» predstavlja novi način komunikacija vijećnika i NVO kroz edukaciju, informiranje i razmjenu iskustava.

U projekt su uključeni i građani pomenutih općina koji će postavljajući pitanja putem dopisnica, izvršiti pritisak na vijećnike da se sa više ozbiljnosti i odgovornosti ophode prema svom izbornom tijelu.

O svim narednim aktivnostima, koje budemo poduzimali i realizovali, javnost će biti blagovremeno informisana radi njihovog aktivnog sudjelovanja u realizaciji.

S poštovanjem!

Mirnes Bajtarević
Koordinator za medije
NVO Forum žena "Alternative"
309. Brdske brigade P+4, 72240 Kakanj
Tel/Fax: ++387 32 556 288
E-mail: maxi@bih.net.ba
Web: www.nvo-alternative.org

Linkovi:
Originalan dokument (22.02.2006)
pretraga novosti :: arhiva novosti