Nova verzija sajta
Održana 3. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Fojnica
Hazim Čukle - Četvrtak, 22.12.2005, 16:15
Pročitano 298 puta
Izvanredna sjednice Općinskog vijeća Fojnica, 19.12.2005Prvog radnog dana ove sedmice je u konferencijskoj sali hotela "Reumal" u Fojnici održana treća izvanredna sjednica OV Fojnica, sa samo jednom tačkom dnevnog reda "Struktura nacionalne zastupljenosti uposlenih u javnim ustanovama i preduzećima kojima je osnivač OV Fojnica i SBK, te struktura UO i direktora u tim ustanovama i preduzećima". Na ovoj izvanrednoj sjednici OV je bilo prisutno 13 od ukupno 17 vjećnika OV Fojnica koji su donijeli odluke i zaključke da se izvrši zakonska procedura imenovanja Upravnih Odbora u preduzećima u kojima OV Fojnica ima pravo osnivača u skladu sa zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Vijećnici su donijeli odluku da se zatraži izvještaj društvenog pravobranioca o predmetima KZP "Ščona" Fojnice i Bakovića, kao i veterinarske stanice Fojnica. Zaduženi su predsjedavajući OV Fojnica i načelnik općine Fojnica da u razgovoru sa menadžmentima JU RRC "Fojnica" (Reumal) Fojnica i Zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba/lica "Drin" Fojnica i "Bakovići" iz Bakovića utvrde status navedenih ustanova i da predlože slijedeće mjere. Vijećnici su donijeli odluku da zatraži izvještaj poslovanja preduzeća u kojima OV Fojnica ima osnivačko pravo.

Linkovi:
Fotografije sa 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Fojnica (19.12.2005)
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti