Nova verzija sajta
Prva Skupština Društva «AQUAREUMAL» d.o.o. Fojnica
Nasir Selimović - Petak, 29.07.2005, 19:55
Pročitano 326 puta
Crtež projekta «Vodeni park»"Prva Skupština Društva «AQUAREUMAL» d.o.o. Fojnica održana je jučer u Reumalu. Skupštinu je sazvao i otvorio V.D. direktora Džemal Polutan, dok je daljim tokom zasijedanja rukovodio novoizabrani predsjedavajući Skupštine sa jednogodišnjim mandatom, Nasir Selimović. Od 274 pozvana ulagača sjednici je prisustvovalo putem punomoćnika ili lično 81,3% predstavnika ukupnog osnivačkog kapitala.

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za protekli period V.D. direktora Društva, Izvještaj o radu Inicijativne grupe za osnivanje Društva i Prijedlog Statuta Društva, jednoglasno su prihvaćeni od strane prisutnih ulagača, dok je Imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora prihvaćeno većinom glasova, odnosno 75,61%. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je dr.Eldan Lokmić, a za članove dr.Samiha Hodžić, Slavko Lovrić, Ismet Imamović i Sead Gačo.

Usvajanjem Statuta Društva i imenovanjem Nadzornog odbora, završeno je pravno konstituisanje organa Društva.

Linkovi:
Foto galerija Aquareumal - radovi na izagradnji Apartmanskog naselja
Projekat Apartmanskog naselja
Projekat Vodenog parka
Fotografije crteža projekta "Apartmansko naselje"
Fotografije crteža projekta "Vodeni park"
O istoj temi: Apartmansko naselje i Vodeni park
www.reumal.ba
pretraga novosti :: arhiva novosti