Nova verzija sajta
Projekat upravne odgovornosti (GAP) za Bosnu i Hercegovinu
Nasir Selimović - Četvrtak, 28.04.2005, 22:56
Pročitano 215 puta
Općina FojnicaProjekat upravne odgovornosti (GAP) za Bosnu i Hercegovinu je osmišljen da izgradi kapacitet osnovnog broja općina, kako bi bolje služile svojim građanima u programskim i finansijskim okvirima dobrog i transparentnog upravljanja. To je zajednički pokušaj Američke agencije za internacionalni razvoj (USAID) i Švedske internacionalne agencije za koordinaciju razvoja (SIDA), od 20 miliona dolara udruženih fondova i preko otprilike 37 mjeseci vremenskog perioda realizacije u 4 odvojena dijela. Kao rezultat, u Bosni i Hercegovini će 40 općina (lokalnih uprava) funkcionisati znatno bolje i obezbjeđivati najkvalitetnije usluge građanima, gdje će biti primjetno povećano zadovoljstvo građana i kompanija sa uslugama općinske administracije i institucija. Dio sredstava za direktne općinske intervencije obezbjeđuje općinama sredstva i izvore potrebne da služe građanima općine Fojnica i gradi jaču zajednicu.

GAP će općinama (lokalnim samoupravama) obezbjeđivati određenu tehničku pomoć da bi poboljšali kvalitet i profil usluga korisnicima i administrativne proceduralne sisteme, podizanje nivoa transparentnosti i razmjena informacija između lokalnih uprava i prema građanima i kompanijama, povećanje općinske kontrole nad pripadajućim prihodima i rashodima, te poboljšanje kvaliteta ljudstva u općinskoj upravi.

Kao podršku u prvom dijelu, fond SIDA-e će biti korišten da se uspostavi zagarantovani iznos koji dozvoljava nabavku neophodne opreme i materijala potrebnih da bi općine (lokalne samouprave) primijenile odobrene preporuke, da olakšaju brže ispunjenje prioriteta koje predlažu građani u saradnji sa općinom za projekte koji su smanjenog obima. Drugi dio GAP-a u Bosni i Hercegovini uključuje radnu strategiju koja bi obezbjedila učinkovitije i odgovornije organe uprave. Ovo uključuje rad na dva entitetska zakona o lokalnoj samoupravi, radeći sa entitetskim vladama na jačanju autonomije općina, promocije transparentnijeg i efikasnijeg tržišta profita za općine i prihvatanje odgovarajućih prihoda, dijeleći metodologije koje će primjenjivati u saradnji sa uvođenjem dodatnog poreza na vrijednost.

U trećem dijelu, jačanju lokalnih uprava, GAP će ostvariti mogućnost općinskim udruženjima podršku razvoja postojećih zajednica lokalne uprave. To će uključiti rad na izgradnji analitičkih planova i zagovaranja velikog broja različitih investitora. U četvrtom dijelu, pomoć općinskim kreditima, GAP će prema zahtjevima obezbjediti mehanizam kreiran da asistira općine u pristupu određenim kreditorima za dugoročne kreditne projekte, koji mogu finansirati potrebe izgradnje lokalne infrastrukture.
GAP-ova racionalna strategija fokusira se na izgradnju općinskih kapaciteta da bi postali učinkoviti i odgovorni. Niti jaka lokalna uprava niti strategija nisu dovoljni sami po sebi, zajedno, dva elementa koja se međusobno podržavaju predstavljaju osnovu održivog procesa reformi i poboljšanja rada lokalne uprave.

GAP je započeo proces odabira 40 općina u Bosni i Hercegovini, koje će postati partneri GAP-a i koje će aktivno surađivati u definisanju potreba tehničke pomoći i njenoj implementaciji. Među 20 općina, odabranih za realizaciju projekta u 2005. godini, je i općina Fojnica, koja je već potpisala ugovor o saradnji sa projektom GAP. Kako nas je obavijestio Džemal Salihagić, pomoćnik načelnika za urbanizam, obnovu i građenje i koordinator projekta GAP za općinu Fojnica, u toku je formiranje Komisije za planiranje razvoja općine. Komisija će brojati 10 – 15 članova i u njoj će se naći predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, javnih institucija, privatnog sektora, omladine, udruženja žena i manjina. Osnovni kriteriji za izbor članova Komisije bi trebali biti njihova menadžerska i stručna znanja i sposobnosti, kao i iskustvo i reputacija. Sastav Komisije treba da potvrdi Općinsko vijeće, nakon čega će se pristupiti izradi prioriteta projekta GAP za područje općine Fojnica.

Linkovi:
Fotografije sa II sjednice Općinskog vijeća Fojnica (11.02.2005)
II sjednica Općinskog vijeća (11.02.2005)
Zakazana II sjednica Općinskog vijeća (04.02.2005)
pretraga novosti :: arhiva novosti