Nova verzija sajta
Lionsi u posjeti zaboravljenom Zavodu Fojnica, «BH Dani»
Mirsad Topalović - Srijeda, 20.04.2005, 14:28
Pročitano 210 puta
Štićenik Zavoda u susretu sa predsjednikom ClintonomPrije rata, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica imao je dvije zgrade: u Bakovićima je bilo mjesta za 600 osoba iznad 25 godina, dok je Drin, sa 250 kreveta, bio namijenjen za smještaj djece i omladine. Kada je tokom rata 1993. iz Bakovića HVO izmjestio 115 nepokretnih pacijenata, BiH je dobila dva zavoda: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba. Pored dijela imena, zajednička su im dugovanja Kantona Federacije, RS-a, te R Hrvatske, ali i to da i jedni i drugi čekaju da se donese zakon koji bi konačno odredio na koga prelazi pravo i obaveze osnivača.

Dugovanja kantona Federacije te RS-a prema Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin ove godine popela su se na rekordnih 1.194.728 KM. U isto vrijeme, ovaj zavod ne duguje nikome. Čak ni državi, prema kojoj je svoj ratni dug izmirio još prije godinu dana.

Najmlađem štićeniku Drina je godina dana. Najstariji ima 80 godina i tu je od 1956. Zajedno sa još 380 pacijenata, kojima je Drin najčešće jedina kuća koju imaju, žive od 16 KM za socijalnu i 2,97 KM za zdravstvenu zaštitu dnevno. Cijena koja je kao takva izračunata još 1998, danas ni najmanje ne odgovara stvarnim troškovima života. Od 53 štićenika iz RS-a, za koje se izdržavanje počelo plaćati tek nakon intervencije OHR-a i Ureda ombudsmana u septembru 2001, za 18 njih još uvijek ne plaća niko. Sokolac, Milići, Višegrad, Rogatica, Zvornik, Foča, Mrkonjić-Grad, Čajniče i Rudo Zavodu duguju 405.728 KM. Zaboravni su i u Unsko-sanskom, Tuzlanskom ili Zeničko-dobojskom kantonu, gdje se još uvijek izmiruju dugovi iz 2000. godine, koji su se popeli na 789.000 KM.

Problem je i u tome što su u Zavod prije rata smještani štićenici iz svih bivših jugoslavenskih republika. Tako danas za štićenike iz Hrvatske ne plaća niko. Još jedan problem su oni pacijenti za koje niko ne želi preuzeti odgovornost i to najčešće radi toga što nisu "podobni" po nacionalnom pitanju. Primjer je Općina Kupres, koja za svog štićenika ne želi platiti troškove zato jer je srpske nacionalnosti. Za neke se čak ne može utvrditi porijeklo, s obzirom da nemaju srodnika, a u Zavod su smješteni tokom rata.

U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići nalazi se 336 štićenika. Iako svjetski standardi predviđaju da se u ovakvim ustanovama u sobi ne smije nalaziti više od dva kreveta, u Bakovićima, kao i u Drinu, u jednoj sobi smješteno je i do osam pacijenata. Odjeća i obuća za pacijente nabavlja se najvećim dijelom kroz donacije, dok se hrana i lijekovi kupuju. Dnevni obroci nisu smanjeni, ali su prilagođeni novoj situaciji, tako da štićenici dobijaju manje mesa, mlijeka, svježeg povrća ili voća. Dugovanja Bakovićima prelaze 500.000 KM, a najveći dužnici su isti kao i oni u Drinu. Tako Zeničko-dobojski kanton duguje 111.000 KM, dok je po dugovanjima najuporniji Unsko-sanski, koji cifru od 66.000 vuče još iz 2000. godine. Činjenicu da postoji dio štićenika za koje niko ne plaća, u Bakovićima imaju namjere riješiti tako što će takve vratiti porodicama.

U ovakvim okolnostima svaka pomoć je više nego dobrodošla, naročito ona koja za cilj ima trajno skretanje pažnje na probleme oba zavoda. Prvi ženski Lions klub Sarajevo organizirao je višemjesečnu akciju pomoći za mentalno invalidna lica, tokom koje su njegove članice posjetile i kontaktirale deset organizacija i institucija. Na taj način prikupljena je odgovarajuća količina lijekova i drugih OTC proizvoda. Organizirana je i posjeta Fojnici, te uručenje prikupljenih sredstava, čemu su se priključili i predstavnici Bosnalijeka, Plive, Leka, ali i građani. I pored velikog odziva, još uvijek postoji potreba za hranom, odjećom i obućom. Najvažnija u ovoj akciji jeste činjenica da Lionsice imaju za cilj stalno pomagati zavodima koje je država, izgleda, zaboravila. A time i njihovim štićenicima, koji, nasreću, to još uvijek ne osjete.

Nezavisni magazin BH DANI, 02.05.2003 (broj 307)
(Preuzeto sa: www.bhdani.com)

Linkovi:
Web stranica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Biten Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići (2005.)
pretraga novosti :: arhiva novosti