Nova verzija sajta
Zakazana III sjednica Općinskog vijeća
Nasir Selimović - Četvrtak, 10.03.2005, 11:09
Pročitano 160 puta
Općina FojnicaIII sjednica Općinskog vijeća Fojnica
Hotel Reumal 16.03.2005. godine sa početkom u 09 sati.

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa II sjednice Općinskog vijeća
  2. Vijećnička pitanja
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata vijećnice Kršić Elmedine
  4. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu
  5. Prijedlog Odluke o cijeni dodijeljenog građevinskog zemljišta radi izgradnje
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora J.U. «Dom zdravlja» Fojnica
  7. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora J.U. «Apoteka» Fojnica
  8. Izvještaj o ostvarenju budžeta za 2004. godinu
  9. Prijedlog budžeta za 2005. godinu

Linkovi:
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
pretraga novosti :: arhiva novosti