Nova verzija sajta
Izvještaj o radu načelnika općine Fojnica za period 2001.-2004. godine
Nasir Selimović - Srijeda, 02.03.2005, 13:37
Pročitano 169 puta
Izvještaj o radu načelnika za period 2001.-2004.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton središnja Bosna
Općina Fojnica

FOJNICA 2001. - 2004.
Izvještaj o radu načelnika općine Fojnica
za period 2001. - 2004. godine
Septembar/Rujan 2004. godine

U ovom izvještajnom periodu načelnik općine Fojnica je, u skladu sa zakonom, Statutom općine Fojnica i drugim općim aktima, u okviru svoje nadležnosti i u saradnji sa drugim organima i organizacijama, radio na sprovođenju općinske politike u oblasti zaštite ljudskih prava kroz povratak izbjeglih i raseljenih lica, objedinjavanju općinskih organa uprave i ravnopravnoj nacionalnoj zastupljenosti u općinskim i drugim organima i organizacijama, na ekonomskom razvoju kroz izgradnju infrastrukturnih objekata na području cijele općine te na pružanju socijalne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.

Kompletan, skeniran, Izvještaj pogledajte ovdje.
pretraga novosti :: arhiva novosti