Nova verzija sajta
«Zakon o javnim nabavkama i Zakon o komunalnim djelatnostima»
Nasir Selimović - Četvrtak, 24.02.2005, 12:51
Pročitano 264 puta
Seminar Od 24–26.02.2005. godine, Reumal je domaćin po brojnosti učesnika, najvećeg seminara do sada održanog u Fojnici: više od 400 prijavljenih učesnika. Seminar koji organizuje "Revikon" pod nazivom "Zakon o javnim nabavkama i Zakon o komunalnim djelatnostima", namijenjen je učesnicima koji su:


 • uposleni u ministarstvima, zavodima, fondovima, ustanovama i stručnim službama
 • uposlenim u javnim komunalnim preduzećima i općinama
 • stručno osoblje iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i dr.
 • sekretari, rukovodioci pravnih službi i pravni savjetnici preduzeća i ustanova
 • rukovodioci finansijsko – računovodstvenih službi.
  Program seminara

  ČETVRTAK, 24.02.2005

 • 10:00 sati: otvaranje i pozdravne riječi
 • 10:30 – 12:30 sati: Dženita Fočo, Ministarstvo finasija i trezora BiH: "ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA";
  razlozi donošenja, ciljevi, principi i rješenja, evropske direktive, iskustva i očekivani rezultati Zakona o javnim nabavkama
 • 14:00 – 18:00 sati: dr Željko Rička, "Revicon", i Mehmedalija Huremović, "Službeni list" "ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA"; procedure javnih nabavki, realizacija javnih nabavki, ugovorni organi, utvrđivanje vrijednosnih razreda, praktični primjeri

  PETAK, 25.02.2005

 • 10:00 – 12:00 sati; Zlatko Petrović, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ministar: ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA; razlozi donošenja – osnovni pristup regulisanja statusa komunalnih djelatnosti

  Jovo Andrić, sekretar Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo: ciljevi, principi, rješenja, procjena učinaka i očekivanih rezultata Zakona o komunalnim djelatnostima

 • 14:00 – 17:00 sati: komentari, pitanja i odgovori na teme prvog i drugog dana i priprema za testiranje

  SUBOTA, 26.02.2005

 • 10:00 – 12:00 sati: testiranje kandidata i interno certificiranje
 • 13:00 sati: uručivanje certifikata
pretraga novosti :: arhiva novosti