Nova verzija sajta
Poljana
Nasir Selimović - Srijeda, 16.02.2005, 19:19
Pročitano 265 puta
Poljana, 30.01.2005Slučajno, po nagonu, ili planski osmišljeno? Tipičan primjer ignorancije države ili primjer tromosti njene administracije? Da li je to sada uopće važno i mjerljivo sa činjenicom da je na prostoru Poljane poslije rata sagrađeno naselje koje se sada, možda s pravom, zove zimskim centrom? Počelo se sa barakama «sklepanim» od dasaka, preko vikendica od tvrdog materijala, pa do malih smještajnih objekata. Da bi sva ova gradnja imala i svoju upotrebnu vrijednost, osim uživanja na svježem zraku, slijedio je logičan nastavak dodatnog investiranja u neophodnu infrastrukturu; staze, ski – liftovi, komunikacije, vodovod, struja. Iako se čitavo naselje još uvijek tretira i podvodi pod «divlju gradnju», krajnje je vrijeme da se nadležne općinske službe uključe u rješavanje «slučaja Poljana» i pametnom politikom utiču na dalji razvoj i konačno oblikovanje ovog perspektivnog lokaliteta.

Linkovi:
Fotografije Ski centra "Poljana"
O istoj temi: Ski centar «Poljana»
pretraga novosti :: arhiva novosti