Nova verzija sajta
Web stranica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Fojnica»
mir5ad - Srijeda, 29.12.2004, 08:30
Pročitano 213 puta
Web stranica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Fojnica»Web stranica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Fojnica».

"Djelatnost Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, edukacija i rehabilitacija lica sa umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom i psihički oboljelih lica nad kojima je završeno bolničko liječenje.

Zavod vrši zakonom utvrđenu funkciju od 1955. god. i dopunjenu 1974. godine, na zbrinjavanju mentalno invalidnih lica sa težom i teškom mentalnom retardacijom i psihički oboljelih lica, te bolesnika koji usljed drugih bolesti za posljedicu imaju psihomotorne poremećaje ..."

URL: http://www.drin.ba
pretraga novosti :: arhiva novosti