Nova verzija sajta
Posjeta zavodima Bakovići i Drin
Nasir Selimović - Utorak, 14.12.2004, 14:50
Pročitano 185 puta
Načelnik općine u posjeti Zavodu DrinNakon vjerskih zajednica, načelnik općine Fojnica je posjetio zavode za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Bakovićima i na Drinu u Fojnici. Direktori oba zavoda, Ivan Markija i Kadira Pašić – Mehmedagić, upoznali su načelnika sa radom svojih ustanova, brojem štićenika u njima, stepenom zdravstvene i svake druge brige za njih. Načelnik općine je obišao prostorije oba zavoda, upoznao se sa sadržajima radnih i drugih okupacionih terapija, te načinom rada sa štićenicima u okviru njihovih slobodnih aktivnosti. U razgovoru sa menadžmentom i radnicima oba zavoda izneseni su problemi pravnog statusa ovih ustanova, poteškoće u njihovom finansiranju i obezbjeđivanju uvjeta za normalan rad ovih humanih ljudi, koji svakodnevno brinu brigu o preko 770 štićenika, koliko se trenutno nalazi u ove dvije ustanove. Sa velikim ponosom domaćini su upoznali načelnika sa izuzetnim rezultatima na sportskim natjecanjima širom Bosne i Hercegovine, ali i mnogo šire, u kategoriji sportista – osoba sa posebnim potrebama. Zavodi Bakovići i Drin su organizatori specijalnih državnih prvenstava u košarci i stonom tenisu za klubove specijalnih sportova. Na kraju posjeta zavodima u Bakovićima i Drinu domaćini su ispratili načelnika općine i njegove saradnike kratkim programom, prigodnim poklonima i porukom: "Dođite nam opet!”

Linkovi:
Fotografije

pretraga novosti :: arhiva novosti