Nova verzija sajta
Ovjerena kandidatska lista za OV/SO Fojnica (114)
Mirsad Topalović - Utorak, 31.08.2004, 16:42
Pročitano 315 puta
Općina FojnicaOvjerena kandidatska lista za Općinsko vijeće/Skupštinu opštine (OV/SO) Fojnica (114) za izbore 2004. godine (subota, 02.10.2004.)
114 - FOJNICA

090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

HUSEINBAŠIĆ AZEM
KRŠIĆ ELMEDINA
MEMIJA MUSTAFA
SELIMOVIĆ NASIR
ČOHADŽIĆ NERMINA
DŽAFIĆ SUVAD
SOFTIĆ NAIM
BUREKOVIĆ MERSIDA
OMANOVIĆ EDIN
ZULUM ALMIR
MUKAČA SELMA
PAMIĆ ALIJA
PAŠIĆ NAMIR
KLISURA EMIRA
SALČINOVIĆ ENES
HODŽIĆ HAJRUDIN
HUSKIĆ INDIRA
ALETIĆ SUVAD
DELIĆ SENADA

730 SDU - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH

HODŽIĆ IZET
MILIČEVIĆ JELENA
KUČUK EŠREF
DURAK - GANIĆ SUVADA
BULJINA NEDŽMIN
MUKAČA NEDŽAD
HODŽIĆ MUNEVERA
VEHABOVIĆ SAMIR

377 NOVA HRVATSKA INICIJATIVA

BIBERDŽIĆ ANGELA
KUTLEŠA RANKO
KNEŽEVIĆ MATO
BOŽIĆ TATJANA
KRAJINA IVICA
MILETIĆ SLAVICA
BAGARIĆ IVICA
TROGRANČIĆ DALIBOR
ČELAN DALIBORKA

004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

MEMIJA AZRA
BEHRIĆ MUNIB
HADŽIĆ IBRAHIM
MERUŠIĆ AMBERA
KURTA BEHAIJA
IMAMOVIĆ ŠEJLA
DURIĆ DŽEMIL
KURTA MERIMA
BUREKOVIĆ MIRALEM
ŠUMEŽ IBRAHIM
MUKAČA ENVERA
NUHANOVIĆ HARIS
KARAHMET ĐENITA
MEHIĆ SENAD

036 BOSS - BOSANSKA STRANKA

HAZNADAREVIĆ MUSTAFA
SALIHAGIĆ MIRSADA
HUSKIĆ SABIT
MEŠANOVIĆ SABAHETA
SELIMOVIĆ AZEM
IBRELJIĆ ŠABAN

008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE -
SOCIJALDEMOKRATI BIH


BRATIĆ ISMAR
IBRELJIĆ MELIHA
IVIŠ FRANJO
BIŠČEVIĆ HRUSTE
MUJAK ALMA
LEKIĆ ANDRIJA
SERDAREVIĆ DR MUSTAFA
BOŽIĆ MILANKA
MRAČKIĆ MIRHAT
OMERČEVIĆ MUSTAFA
KONJICIJA SNJEŽANA
FEJZIĆ ELVIS
ŠAKO DAMJAN
NUMANAGIĆ ASMINA
MEMIJA EMIR
SALČINOVIĆ FIKRET
TIRO AMRA

027 HDZ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH

IVIŠ DALIBOR
ABABOVIĆ NIKOLINA
BABIĆ ŽELJKO
BABIĆ MARIO
BEBLEK VINKA
PROTUĐER VINKO
KULIŠ VLADO
PECIREP GABRIJELA
BOŠNJAK ANTO
BRKIĆ ŽELJANA
ŠIMUNIĆ VIKTOR
OROZ MARINKO
GLAVOČEVIĆ SLAVIŠA
GALIĆ DRAGANA
GUJIĆ ZDENKO
MILUŠIĆ ZORAN
KAURINOVIĆ - NENADIĆ VIKTORI
LOVRIĆ ANTO
KATAVIĆ IVANA

731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5

BOŠNJAK MATO
ŠAHMIĆ ZAHIDA
BORIĆ GALIB
HADŽIMEJLIĆ MIRSAD
RAJIĆ SNJEŽANA
ZULUM AIDA
SELMAN AJDIN

Više o izborima: www.izbori.baLinkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
pretraga novosti :: arhiva novosti