Nova verzija sajta
Natječaj za pripovjetku u 2004. godini
Nevres Jemendžić - Četvrtak, 19.08.2004, 13:56
Pročitano 241 puta
Fojnica onlineKNJIŽEVNO KULTURNA MANIFESTACIJA
XX "SUSRETI ZIJA DIZDAREVIĆ”
F O J N I C A

Odbor Književno kulturne manifestacije "Susreti Zija Dizdarević”, na osnovu člana 4. Statuta manifestacije, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za pripovjetku u 2004. godini


Uslovi Natječaja su:

1. Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.
2. Radove slati u tri odštampana primjerka (format A4)
na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.
3. Pripovjetke ne smiju biti ranije objavljivane.
4. Radove slati sa naznačenom šifrom. U zasebnoj zatvorenoj koverti sa označenom šifrom dostaviti podatke sa imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom.
5. Rok za dostavljanje radova je 10.09.2004. godine.
6. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
7. Odbor zadržava pravo objavljivanja odabranih pripovjetki u svojoj publikaciji bez naknade.

Žiri, kojeg imenuje Odbor Manifestacije, odabrat će tri pripovjetke za nagrade:

Prva nagrada u iznosu od 1.000 KM.
Druga nagrada u iznosu od 750 KM.
Treća nagrada u iznosu od 500 KM.

Radove slati na adresu:

Književno kulturna manifestacija "Susreti Zija Dizdarević”,
71270 Fojnica, Bosanska 99.

Kontakt osoba: Nevres Jemendžić, tel/fax (030) 837-314
E-mail: nevres@bih.net.ba, mob 061/182-927.

Rezultati natječaja će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, a nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici Odbora Manifestacije. Nagrađene pripovjetke će biti objavljene u časopisu "Život” Sarajevo.

Odbor Manifestacije
pretraga novosti :: arhiva novosti