Nova verzija sajta
CIPS projekat
Nasir Selimović - Utorak, 02.03.2004, 14:56
Pročitano 368 puta
Pošta u Fojnici, CIPSFamozni CIPS projekat, koji podrazmijeva izdavanje jedinstvenih dokumenata na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine (lična karta, vozačka dozvola), te time i eliminaciju paralelizama prisutnih u ovom dijelu državne administracije, još uvijek nije profunkcionisao u Fojnici. Navodno, razlog kašnjenja je čisto tehničke prirode, jer Pošta u Fojnici, koja bi trebala da preuzme ingerencije nad izdavanjem ove vrste dokumenata, neposjeduje adekvatan prostor u kojem bi se instalirala sofisticirana oprema. Ovih dana napokon je sklopljen ugovor sa izvođačem radova VH Gradnjom oko izvođenja građevinskih radova, te time i stvaranjem osnovnih preduslova za realizaciju CIPS projekta.
pretraga novosti :: arhiva novosti