Nova verzija sajta
Zaštita planine Vranica
Nasir Selimović - Petak, 12.12.2003, 14:28
Pročitano 143 puta
Prokoško jezero09.12. - Centar civilnih inicijativa u saradnji sa Ekološkim društvom "Fojnica” organizirao je okrugli sto na temu zaštite planine Vranice s posebnim akcentom na uži lokalitet Prokoškog jezera. Geološki posmatrano masiv Vranice je najstarije područje Bosne i Hercegovine sa osobenom florom i faunom, i kao takvo, godine 1954. proglašeno je zaštićenim da bi Prostornim planom BiH iz 1981. godine područje Vranice bilo kategorisano regionalnim parkom prirode sa nacionalnim vrijednostima. Sadašnje stanje je alarmantno kako zbog neplanske gradnje stambenih objekata koja je rezultirala kaptiranjem većine izvora koji su vodom hranili jezero i neriješenom odvodnjom otpadnih voda, tako i konstantnim djelovanjem erozije, čime je došlo do smanjenja i zamočvarivanja znatnog dijela jezera. Prisustvo predstavnika Federalnog i Kantonalnog ministarstva za okolinu i urbanizam i iskazana spremnost da se materijalno i stručno potpomognu službe Općine Fojnice u rješavanju nagomilanih problema, daju ohrabrenje da još ima nade za očuvanje ovog prirodnog rariteta.
pretraga novosti :: arhiva novosti