Nova verzija sajta
Gender centar
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 17.11.2003, 13:02
Pročitano 249 puta
Gender centar FBiH05. i 06.11. - Gender centar Federacije BiH utemeljen 2000. godine s ciljem da prati položaj žena, sudjeluje u pripremi zakona, zalaže i promovira jednaka prava muškarca i žene, te organizuje stručne debate i slične rasprave o ovoj temi. Jedna od takvih debata održana je u Reumalu na kojoj su prisustvovali članovi i članice Komisije za jednakost polova, entitetskih i državnih parlamenata.
pretraga novosti :: arhiva novosti