Nova verzija sajta
Hiljadu priča - jedna istina
Nasir Selimović - Srijeda, 29.10.2003, 13:54
Pročitano 169 puta
Reumal24.10. - U Centru za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici održan je okrugli sto na temu osoba sa onesposobljenjem pod nazivom "Hiljadu priča – jedna istina, u organizaciji Udruženja za socijalno uključivanje osoba sa mentalnom retardacijom Tuzlanskog kantona, Saveza udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Gradačac i Udruženja za uključivanje osoba sa onesposobljenjem u zajednici "Inkluzija” Brčko Distrikt. Okruglom stolu, prisustvovali su studenti Defektološkog fakulteta iz Tuzle, kao i predstavnici Zavoda "Drin”, Zavoda "Bakovići” i neki roditelji retardirane djece.
pretraga novosti :: arhiva novosti