Nova verzija sajta
Općina
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 23.06.2003, 11:30
Pročitano 160 puta
Općina FojnicaU cilju rješavanja nastale krize u radu Općinskog vijeća Fojnica, održan je sastanak sa predstavnicima političkih stranaka i partija na kojem je klub hrvatskih vijećnika u pisanoj formi iznio svoje prijedloge za prevazilaženjem krize, te ih donosimo u cijelosti u izvornom tekstu:

"Vezano za izlazak iz novonastale situacije u radu Izvršne vlasti te normalnog nastavka rada Općinskog vijeća predlažemo:

1. Izvršiti popunu Izvršne vlasti u općini Fojnica sukladno Zakonu o upravi u FBiH "Sl. list FBiH, broj:28/97. i citiranog članka 8. koji glasi: "U organima uprave osigurava se odgovarajuća nacionalna zastupljenost službenika u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva Federacije, Kantona-županije, odnosno grada i općine” odnosno u Amandmanu 86. Na Ustav FBiH u članku VI/1 točke C stoji: Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biti će proporcionalno zastupljeni u općinskim tijelima vlasti. Takva zastupljenost će odražavati nacionalni popis pučanstva iz 1991.godine do potpune provedbe Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog ugovora sukladno članku IX. 11 ovog Ustava.

2. Na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća donijeti Odluku o izabiru banaka preko kojih će poslovati općina Fojnica.

3. Na istoj sjednici odrediti i donijeti Odluku o potpisnicima žiro računa Općine Fojnica.

4. Pristupiti primjeni članka 143. Zakona o radu, a u tom pravcu na Općinskom vijeću imanovati nove Upravne odbore u poduzećima i ustanovama na području općine Fojnica, vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva iz 1991. godine.

5. Da do 30.06.2003.godine sve službe Izvršne vlasti odgovore na sva tražena vijećnička pitanja za kada je zakazan novi sastanak.

6. Održanu sjednicu Općinskog vijeća dana 16.06.2003. godine bez nazočnosti vijećnika Hrvatskog naroda proglasiti nelegalnom”.

Predsjednik kluba vijećnika HDZ-e

Predsjednik kluba vijećnika NHI-e

Nakon iscrpne diskusije zaključeno je da se ostale političke stranke na sljedećem sastanku zakazanom za 30.06. izjasne po svim zahtjevima i navodima iz saopštenja "predsjednika klubova vijećnika hrvatskog naroda”.

Linkovi:
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
pretraga novosti :: arhiva novosti